လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာေလ့လာေရးအဖြဲ႕(India)နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဗ်ဴဟာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းျပီး အိႏၵိယ -ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ(၁၀)ရက္မွ (၁၁)ရက္အထိ (၂)ရက္ၾကာ Pan Pacific Yangon မွာက်င္းပလ်က္ရွိပါတယ္။
 
ေဆြးေႏြးပြဲမွာအိႏၵိယ -ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြါးေရး၊ကုန္သြယ္မႈတိုးျမွင့္ေရးအပိုင္းေတြ ပညာေရး၊လူမႈေရး၊ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊လံုျခံဳေရးအပိုင္းမ်ားနဲ႔ဘာသာေရး အေၾကာင္းအရာေတြကိုပါ က႑အလိုက္ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီကို စတင္က်င့္သံုးခါစႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံကေတာ့အၾကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႕ႏိုင္ငံရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြကိုပါ အခုေဆြးေႏြးပြဲမွာ အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္ျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္လံုျခံဳေရး အပိုင္းေတြကိုပါ  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
 
ႏွစ္ရက္တာျပဳလုပ္တဲ့ က႑အလိုက္ေဆြးေႏြးမႈေတြရဲ႕ ရလဒ္ေပၚမူတည္ျပီး ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ရင္ အလားအလာေကာင္းေတြရွိလာႏိုင္မလဲဆိုတာေတြနဲ႔ လိုအပ္ေနတဲ့ဂ႑ေတြမွာလည္း ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြျပဳလုပ္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒါမွလည္း အိႏၵိယ-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကလည္း ပိုမိုခိုင္ျမဲလာႏိုင္တယ္လို႕ေျပာပါတယ္။
 
ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားျမန္မာႏိုင္ငံမွစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာေရးနယ္ပယ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊စီးပြါးေရးပညာရွင္မ်ားလည္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
 
 

Related News