မႏၱေလးၿမိဳ႕ မီးၿငိႇမ္းသတ္ျခင္း သ႐ုပ္ျပေလ့က်င္မႈျပဳတစ္ခုကို ႏို၀င္ဘာ ၉ရက္က ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္ ၈၆လမ္း ၁၈ လမ္းနဲ႔ ၁၉ လမ္းၾကားမွာရွိတဲ့ ေညာင္ပင္ေစ်း႐ံု မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့လို႔ သိရပါတယ္။ ပူျပင္းတဲ့ေႏြရာသီကို ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ မီးေဘးအႏၱရာယ္သတိရွိဖို႔၊ စနစ္တက်ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ဖို႔၊ ဆံုးရံႈးမႈေတြနည္းပါးဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးအခုလိုသရုပ္ျပေလ့က်င့္မႈကို ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
ဒီသရုပ္ျပေလ့က်င့္မႈမွာေတာ့ Level 2 မီးၿငိႇမ္းသတ္ယာဥ္ထြက္ခြာၿငိွမ္းသတ္တဲ့ပံုစံျဖစ္ၿပီး ယာဥ္အစီး ၃၀ သေႏၶအင္အား၃၀နဲ႔တပ္ဖြဲ႔၀င္အင္အား၇၀တို႔က ၿငွိမ္းသတ္တဲ့ပံုစံေတြကိုသရုပ္ျပေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္းမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားပါက အခ်ိန္မီအျမန္ဆံုးအေၾကာင္းၾကား ေပးဖို႔နဲ႔ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကိုဂရုစိုက္ဖို႔ အခုလိုေျပာပါတယ္။ 
အခုျပဳလုပ္တဲ့သရုပ္ျပေလ့က်င္မႈမွာ တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကမီးၿငိႇမ္းသတ္ျခင္းနဲ႔ ကယ္ဆယ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ေတြကို သရုပ္ျပေလ့က်င့္မႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 

Related News