ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ဒါနန္းၿမိဳ႕တြင္ တရား၀င္ခရီးေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒါနန္းၿမိဳ႕ရွိ Furama Resort Da Nang ၌ က်င္းပသည့္ အာဆီယံႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (ေအပက္) အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ (Partnering For New Dynamism For a Comprehensively Connected and Integrated Aisa-Pacific) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပသည့္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုပဲြ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
 
ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေအပက္ႏွင့္ အာဆီယံအၾကား ေပါင္းစည္းဆက္သြယ္မႈ၊ စည္းလုံးမႈ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာကိစ္ၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အဆိုပါသီးသန္႔ေတြ႔ဆုံပြဲသိုု႔ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေအပက္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစုိးရအဖဲြ႕အႀကီးအကဲမ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေအပက္အဖြဲ႕၀င္ မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
 
ညပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒါနန္းၿမိဳ႕ရွိ Sheraton Resort ၌ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ သမ္ၼတ မစ္ၥတာ ထရမ္ ဒုိင္ကြမ္ႏွင့္ ဇနီး ငုရင္ထိဟီရမ္တုိ႔က အာဆီယံႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ(ေအပက္) အဖဲြ႕၀င္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားအား တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ ညစာစားပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း  ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
 
 
 

Related News