ကေမၻာဇဘဏ္လီမီတက္ရဲ႕ (၅၀၀)ျပည့္ ဘဏ္ခြဲျဖစ္တဲ့ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းဘဏ္ခြဲကို ႏို၀င္ဘာ(၁၀)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းေထာင့္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီး ေခတ္မီဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ကေမၻာဇဘဏ္လီမီတက္ကို (၁၉၉၄)ခုႏွစ္က  စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါမွာ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတြင္ ဘဏ္ခြဲ(၅၀၀)ကို ဖြင့္လွစ္ထားႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းထိ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရယူၿပီး ဘဏ္ခြဲေပါင္း တစ္ေထာင္အထိ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
လက္ရွိ ကေမၻာဇဘဏ္လီမီတက္အေနနဲ႔ ATM စက္အလံုးေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္၊ ၀န္ထမ္းအင္အားႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈေတြနဲ႔အညီ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာဘဏ္ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ားကိုလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကေမာၻဇဘဏ္လီမီတက္ဟာ Best Bank in Myanmar  ဆုႏွင့္ အျခားဘဏ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ထူးခၽြန္ဆုေတြကိုလည္း ရရွိထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News