က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာန၊တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာနတို႕ ပူူးေပါင္းျပီး ႏို၀င္ဘာလ(၂၁)ရက္ နဲ ့(၂၄)ရက္တို ့မွာ  မဲေခါင္ေဒသအတြင္းႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းေဆးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းျပပြဲကို ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႕ႏို၀င္ဘာလ(၁၀)ရက္က UMFCCI  မွာျပဳလုပ္တဲ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါတယ္။
 
မဲေခါင္ေဒသအတြင္းႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းေဆးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစ္ၥည္းျပပြဲကို မဲေခါင္ေဒသ အတြင္းမွာရိွတဲ့ ျမန္မာ၊ တရုတ္၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ ကေမာ္ၻဒီးယားႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေတြက တိုင္းရင္းေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ ့ရိုးရာေဆးကုထံုးေတြကိုပါ ေဖာ္ထုတ္ျပသ သြားမွာျဖစ္တယ္လို ့သိရပါတယ္။ ျပပြဲမွာဆိုင္ခန္းေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ပါ၀င္ျပသသြားမွာျဖစ္ျပီး တိုင္းရင္းေဆးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေဟာေျပာပြဲေတြအျပင္ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြနဲ႔ အခမဲ့ ဆီးခ်ိဳ၊ေသြးခ်ိဳ၊ စတာေတြကိုပါစစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္တယ္လို ့သိရပါတယ္။
 
မဲေခါင္ေဒသအတြင္းႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းေဆးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစ္ၥည္းျပပြဲေတြကို ယခင္က မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း ေဒသ(၆)ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တို႔မွာ (၂)ႏွစ္တစ္ၾကိမ္က်င္းပခဲ့တာ (၇)ၾကိမ္ရိွခဲ့ျပီျဖစ္ျပီးျမန္မာႏိုင္ငံမွာက်င္းပမယ့္ ျပပြဲကေတာ့ (၈) ၾကိမ္ေျမာက္ရိွျပီျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News