ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းက ရေသ့ေတာင္၊ ေမာင္ေတာနဲ႔ဘူးသီးေတာင္ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းရြာေတြ မီးလင္းေရးအတြက္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္သန္း (၅၇၀၀)ေက်ာ္အသုံးျပဳသြားမယ္လုိ႕ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနက သိရပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသေတြက ေက်းရြာေတြ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးနဲ႔ ပက္သက္ျပီး နုိ၀င္ဘာလ(၉)ရက္က ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္တဲ႔ လ်ွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕လစဥ္ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္တဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရပါတယ္။
 
လွ်ပ္စစ္နဲ႕စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေနမူေတြကုိ ရွင္းလင္းရာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းက ျမိဳ႕ေတြျဖစ္တဲ႔ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ကုိလာမည့္ ၂၀၁၈ မတ္လမွာလည္းေကာင္း ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ကုိ ဇြန္လမွာလည္းေကာင္း၊ ေမာင္းေတာျမိဳ႕ကုိ ဒီဇင္ဘာလမွာလည္ေကာင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြရရွိေရး လ်ာထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ 
 
အဆုိပါျမိဳ႕ေတြ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိျပီးပါက အဲဒီျမိဳ႕နယ္ေတြျဖစ္တဲ႔ ရေသ႕ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ထဲက ေက်းရြာ ၁၈ ရြာနဲ႔ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာ ၁၁ ရြာအပါအ၀င္ ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာ၁၅ရြာကုိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စုစုေပါင္းေငြက်ပ္သန္း ၅၇၅၅ ဒသမ၂၉သန္း အကုန္အက်ခံ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ဒီဇယ္ဓာတ္အားေပးစက္ေတြနဲ႔ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕မွာ တစ္ရက္လွ်င္ ၅နာရီ  ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕မွာ တစ္ရက္လ်ွင္၉နာရီခြဲ၊ ေမာင္းေတာျမိဳ႕မွာ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၂ နာရီၾကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေနတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။
 
 

Related News