၂၀၁၇ ဇူလိုင္လအတြင္းက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ကစတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီး ၁၁ ၿမိဳ႕မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ ၂၀၁၇ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပခဲ့တာ အခုဆိုရင္ level 3  အဆင့္ကို ေရာက္ရွိကာ ဒီအဆင့္ရဲ႕ပြဲစဥ္(၂)ၿပိဳင္ပြဲကိုေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အမ်ဳိးသားကဇာတ္႐ုံမွာ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ ညပိုင္းက က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ဒီသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ျပည္သူေတြ စိတ္ပါ ၀င္စားမႈ၊ ေထာက္ခံပါ၀င္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္မႈတို႔ ပိုမိုရရွိေစရန္ အတြက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ႀကီးမွဴးကာ ျမန္မာအသံနွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားက ဦးစီးျပီး ျမိဳ႕ႀကီး ၁၁ ျမိဳ႕တြင္ Level 1 ပြဲစဥ္ ၁၂ ခု၊ မႏၱေလးနွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ level 2 ပြဲစဥ္ ၄ ခု ကို က်င္းပယွဥ္ျပိဳင္ေစခဲ့ျပီး ေနာက္ဆုးံျပိဳင္ပြဲ၀င္ ၁၁ ဦးကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
 
            ဒီ level 3 မွာ ပြဲစဥ္ ၄ ခုခြဲယွဥ္ျပိဳင္ၾကရမွာျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္မွာ က်င္းပတဲ့ ပြဲစဥ္ ၂ ကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းတဲ့ ပြဲစဥ္ ၁ က ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၁၁ဦး မွ ၉ ဦးကိုေရြးခ်ယ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္  ျပိဳင္ပြဲရဲ႕ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ဒိုင္ေတြရဲ႕ အမွတ္ေပးေရြးခ်ယ္မႈထက္  ပရိတ္အၾကိဳက္ မဲေပးေရြးခ်ယ္တာကို အဓိကထားတာေၾကာင့္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြဟာ ပရိတ္သတ္ မဲေပးေရြးမႈ မ်ားျပားဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 
 
          ပရိတ္သတ္မဲေပးမႈကိုေတာ့  phone oparator 3  မ်ဳိးကေန SMS Voting  နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ level 3 ၿပိဳင္ပြဲမွ ၃ဦးကို ေရြးခ်ယ္ကာ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမယ့္ ေနာက္ဆုးံၿပိဳင္တြင္ ပထမ၊ဒုတိယ၊ တတိယ တို႔ကိုေရြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္ျပီး က်န္ရွိခဲ့တဲ့ ၉ ဦးကိုလည္း နွစ္သိမ့္ဆု မ်ားခ်ီးျမင့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ ရန္ကုန္မွာ က်င္းပခဲ့တာျပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၁၁ ဦးမွ ပရိတ္သတ္မဲေပးမႈအနည္းဆုးံ အဆိုရွင္ ၃ ဦးထြက္ေပၚခဲ့ျပီး ဒီ၃ဦးမွ R၀ါလင္းကိုေတာ့ အရင္ အပတ္ဒိုင္မ်ားရဲ႕ အမွတ္ေပးမႈအရ save လုပ္ခဲ့ၿပီး က်န္ျပိဳင္ပြဲနွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ စလားႏွင့္ လင္းသစ္တို႔ ကေတာ့ ျပိဳင္ပြဲကထြက္ခြာခဲ႔ရျပီျဖစ္ပါတယ္။
 
 
 

Related News