ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနဲ႕ Clean Yangon Campaign တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ေနၾကျဖစ္တဲ့ Clean Yangon  စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ Campaign ကို တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွာ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ Campaign ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုစုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္တာဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနနဲ႕ ျပည္သူေတြကို အမႈိက္ကိုစနစ္တက်စြန္႔ပစ္ေစဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး ျပည္သူအသိပညာေပး စည္းရံုးေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီတစ္ေခါက္ Clean Yangon  စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ Campaing မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ၀န္ထမ္းအေယာက္(၃၀)နီးပါးပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၿပီး အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ (၆)စီး၊ အမႈိက္သိမ္းလွည္း(၁၅)စီး၊ အမႈိက္အိတ္ေတြကိုလည္း ကူညီေပးခဲ႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။Clean Yangon Campaign  သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းအမိႈက္ေကာက္မႈကို  ပရဟိတအဖြဲအစည္းေပါင္း (၄၀)မွ စုေပါင္းပါ၀င္ၿပီး လူအင္အား အေယာက္(၁၀၀၀) ပါ၀င္စုေပါင္း အမႈိက္ေကာက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အုပ္စု(၂)ခုခြဲကာ တာေမြၿမိဳ႕နယ္နဲ႕ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ အနီးတ၀ိုက္ရပ္ကြက္ေတြမွာ စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ခဲ့ၾကတာပါ။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၄၅)ၿမိဳ႕နယ္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ (၃၃)ၿမိဳ႕နယ္ရွိကာ ၄င္းၿမိဳ႕နယ္ေတြအတြင္း အမႈိက္သိမ္းဆည္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ေန႔စဥ္ခရိုင္ေလးခုေအာက္ရွိ ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္၀န္ထမ္းမ်ားက ေန႕စဥ္အမႈိက္သိမ္းဆည္းလ်က္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News