ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕၌ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏို၀င္ဘာလ(၁၃)ရက္တြင္ (၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၊ (၃၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ မ်က္ႏွာစံုညီ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း(Plenary Session)““ပလန္နရီ ဆက္ရွင္””၊ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အႀကံေပးေကာင္စီမ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ဆံုပြဲ (ASEAN BAC)““အာဆီယံ ဘီေအစီ”” ႏွစ္(၄၀)ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ အာဆီယံ-အေမရိကန္ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း၊ (၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း၊ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-ကိုရီးယား ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ (၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-ဂ်ပန္ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းတုိ႔သုိ႔ တက္ေရာက္သည္။
 
ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္(၉)နာရီတြင္ မနီလာၿမိဳ႕ Cultural Center of the Philippines(CCP)၌ က်င္းပသည့္ (၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္သည္။ေရွးဦးစြာ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒၊ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတ မစၥတာ ႐ိုဒရီဂို ဒူတာေတးႏွင့္ ဇနီးတို႔က ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားႏွင့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္အာဆီယံႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏို္င္ငံအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အႀကီးအကဲမ်ားအား Cultural Center of the Philippines(CCP) အ၀င္၌ ႀကဳိဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။
 
ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမစတင္မီ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီး အကဲမ်ားသည္ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံရိုက္ၾကသည္။အစီအစဥ္အရ အခမ္းအနားကုိအာဆီယံအထိမ္း အမွတ္သီခ်င္းျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတက ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားသည္။ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္သည္ မနီလာၿမိဳ႕ Philippines International Convention Centre (PICC)၌ က်င္းပသည့္ (၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံမ်က္ႏွာစံုညီထိပ္သီး အစည္းအေ၀း Plenary Session)သုိ႔ တက္ေရာက္ရာ အစည္းအေ၀းမစတင္မီ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္သည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏို္င္ငံအႀကီးအကဲမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံရိုက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသုိ႔တက္ေရာက္သည္။
 
(၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံမ်က္ႏွာစံုညီ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း(Plenary Session) အၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစ္ၥတာ ပရာရြတ္ခ်န္္အုိခ်ာႏွင့္ မနီလာၿမိဳ႕ Philippines International Convention Centre (PICC)  ရွိ ဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္သည္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအႀကံေပး ေကာင္စီမ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ဆံုပြဲ(ASEAN BAC)သုိ႔ တက္ေရာက္သည္။ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္သည္ Philippines International Convention Centre (PICC)&Sd Summit Hall က်င္းပသည့္ ႏွစ္(၄၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အာဆီယံ - အေမရိကန္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း၊ (၂၀)ႀကိမ္ ေျမာက္ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း၊ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-ကိုရီးယား ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ (၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-ဂ်ပန္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတို႔သို႔တက္ေရာက္သည္။
 
ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ အစည္းအေ၀းပဲြမ်ားသို႔ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ဘ႐ူႏုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ႏိုင္ငံံအႀကီးအကဲ၊ အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အာဆီယံဆိုင္ရာအၿမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အာဆီယံႏွင့္မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ား၊ အစုိးရအဖဲြ႕အႀကီးအကဲမ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
 
 
 

Related News