ရဲတံခြန္လူငယ္အစီအစဥ္မွာ လူငယ္တိုင္း ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မွျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္မွာပညာသင္ၾကားေနတဲ့လူငယ္ေတြသာမက အျခားျပင္ပမွလူငယ္ေတြလည္း၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ။္ ရဲတံခြန္ လူငယ္အစီအစဥ္မွ လူငယ္ေတြကိုယ္ပိုင္အရည္အေသြးနဲ႔ တီထြင္ျပဳလုပ္တဲ့ Project  ေနာက္ဆံုးၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ဆုေပးပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ LOTTE Hotel  မွာ ျပဳလုပ္သြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 
ရဲတံခြန္ လူငယ္အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွစတင္ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပညာေရး က်န္းမာေရး သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ထိန္းသိမ္းေရး လူမႈဘ၀စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ စတဲ့က႑(၄)ခုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ Project Proposal  ကို တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုစီက လူငယ္ေတြ၀င္ေ႐ာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာ အဆင့္ဆင္ယွဥ္ၿပိဳင္႐တဲ့ တံခြန္စိုက္ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ၿပီး အသက္ (၁၆)ႏွစ္မွ (၂၃)ႏွစ္ၾကား လူငယ္ေတြ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
 
ရဲတံခြန္လူငယ္အစီအစဥ္ဟာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အသိပညာ အတက္ပညာ ဗဟုသုတနဲ႔အရည္အေသြးတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ယခုျပဳလုပ္တဲ့ ရဲတံခြန္လူငယ္အစီအစဥ္မွာ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ လူငယ္ အုပ္စု(၄)စုကို ပထမဆု(၁)ဆုနဲ႔ဒုတိယဆု(၃)ဆု ခ်ီးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ။္ ဆုရရွိတဲ့အသင္း(၁)သင္းဆီကို ဆုဖလား အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ကိုအခမဲ့ခရီးစဥ္ နဲ႔ ဆုရရွိခဲ့တဲ့ Project ဆက္လက ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႕ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ ၂၅၀၀နဲ႔ ဆုေငြ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ကို ဆုခ်ီးျမႇင့္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News