သူရိယလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕မွ ေက်ာင္းေနအရြယ္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ကေလးေတြကို အေျခခံ စာတတ္ေျမာက္ေရးအျပင္ အေျခခံသက္ေမြး လက္မႈပညာပါ သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သူရိယလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕မွ ေက်ာင္းေနအရြယ္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ရွိေနတဲ့ အသင္(၅)ႏွစ္မွ (၁၄)ႏွစ္အတြင္းကေလးေတြကို ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ေက်ာင္းျပင္ပအေျခခံစာတတ္ေျမာက္ဖို႔ သင္ၾကားေပးေန တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ဒါ့အျပင္ အသက္(၁၄)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အေျခခံ အေရး၊ အဖတ္၊ အတြက္ တတ္ေျမာက္ၿပီးတဲ့ ကေလးေတြကိုေတာ့ ကေလးေတြ၀ါသနာပါတဲ့ အေျခခံအသက္ေမြး၀မ္း ေၾကာင္းပညာေတြကိုလဲ သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ကေလးေတြကေတာ့ အရင္ကအလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးၿပီး အေျခခံအေရး၊ အဖတ္၊ အတြက္ေတြနဲ႔ အေျခခံသက္ေမြး ပညာတတ္ေျမာက္မႈ မရွိေသးတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာအဆင္မေျပမႈေတြ ရွိခဲ့တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ အခုသူရိယလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕မွ သင္ၾကားေပးမယ့္ အေျခခံသက္ေမြး ပညာကို သင္ၾကားၿပီးပါက လုပ္ငန္းခြင္ထဲအဆင္ေျပစြာနဲ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
 
သူရိယလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမွာ ေက်ာင္းျပင္ပ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ကေလးေတြကို နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီအထိ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရး အတြက္စာသင္ၾကားမႈ၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာ၊ အားကစားနဲ႔ အေျခခံသက္ေမြးလက္မႈ ပညာေတြကို သင္ၾကားေပးေနၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သူရိယလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕ကိုေတာ့ (၂၀၁၆)ဇူလိုင္လက စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။
 
 

Related News