အင္းစိန္ စက္မႈလက္မႈသိပၸံ (လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား အင္ဂ်င္နီယာဌာန) ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား (၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္အာစရိယ ပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ M3 ခန္းမ မွာ က်င္းပခဲ႕ပါတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္း စတင္ျပီး ျပဳလုပ္လာခဲ့တဲ့ ဒီအာစရိယပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္က်င္းပနိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနားမွာ ကန္ေတာ့ခံ ဆရာၾကီး ဆရာမၾကီး ၆ ဦးကို ပူေဇာ္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
 
ကန္ေတာ့ခံဆရာၾကီးေတြကေတာ့ အသက္ ၇၅ နွစ္နဲ႔ အထက္ ဆရာၾကီး ၄ဦး၊ အသက္ ၇၅ ႏွစ္ေအာက္ ဆရာမၾကီး ၂ ဦးပါ၀င္ခဲ့တာပါ။  ဒါအျပင္ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ (၅) ရက္ ကမာၻ႔ဆရာမ်ားေန႔ မွာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန က ထူးခၽြန္ဆရာ(သင္ၾကားေရး)ဆု ရရွိခဲ့တဲ့ စက္မႈလက္မႈသိပၸံ (လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဌာန) ေရႊျပည္သာကဌာနမွဴး ကထိက ဆရာဦးတင္ေမာင္လြင္အား ဂုဏ္ျပဳေရႊျပားတံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာပါ။ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲမွာ ဆရာၾကီးဆရာမၾကီး ေတြကို ပူေဇာ္ကန္ခဲ့ၾကတဲ့ အျပင္ အသက္ ၆၅ နွစ္ အထက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါေသးတယ္။
 
၁၉၉၆ ခုႏွစ္ အာစရိယ ပူေဇာ္ပြဲ စတင္ျပဳလုပ္စဥ္က ကန္ေတာ႔ခံ ဆရာ ဆရာမႀကီး ၈ ဦးခန္႔ ရွိခဲ့ေပမဲ့ အခုနွစ္မွာေတာ့ ကန္ေတာ့ခံ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီး ၆ ဦးသာ ပူေဇာ္ပြဲကို တက္ေရာက္ႏုိင္ေတာ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုနွစ္အာစရိယ ပူေဇာ္ပြဲမွာေတာ့ အသက္ ၇၅ ႏွစ္အထက္ ဆရာၾကီးမ်ားကို တစ္ဦးက်ပ္ ဆယ့္ငါးသိန္း ၊ အသက္ ၇၅ ခုနွစ္ေအာက္ဆရာမၾကီး ႏွစ္ဦးကိုေတာ့ က်ပ္ဆယ့္ႏွစ္သိန္းကန္ေတာ့ခဲ့ၾကပါတယ္။
 
 

Related News