မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနေအာက္ၿမန္မာၿပည္ရံုးခြဲအေနနဲ႔ မိုးေလ၀သအဆင့္ (၂) သင္တန္းကို ဒီဇင္ဘာလ (၄)ရက္ကေန (၂၉)ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွာ ဖြင့္လွစ္ေနပါတယ္။မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီဌာနအေနနဲ႔၀န္ထမ္းေတြအတြက္သင္တန္းေတြ ႏွစ္စဥ္ ဖြင့္လွစ္ေပးေနတာ ၿဖစ္ၿပီး အခုဖြင့္လွစ္တဲ့ မိုးေလ၀သအဆင့္(၂) သင္တန္းမွာေတာ့ တိုင္းထြာေရး (၃)နဲ႔ ဒုဦးစီးမွဴးေတြကို ကမာၻ႔မိုးေလ၀သအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ စံအေနအထားနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကိုပို႔ခ်သြားမွာၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
သင္တန္းမွာေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ၿပည္နယ္ (၁၄)ခုက မိုးေလ၀သ၀န္ထမ္းေတြတက္ေရာက္ၾကၿပီး မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ေအာက္ၿမန္မာျပည္ရံုးက ဦးစီးအရာရွိမ်ားနဲ႔ မိုးေလ၀သပညာရပ္မွာ ေဒါက္တာဘြဲ႕ ရရွိထားတဲ့ ပညာရွင္မ်ားကပို႔ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ဒီသင္တန္းၿပီးသြားရင္ေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ၿပည္နယ္(၁၄)ခုက မိုးေလ၀သ၀န္ထမ္းေတြ အတြက္ ေနၿပည္ေတာ္မွာ မုိးေလ၀သအဆင့္ (၃)သင္တန္းကိုပါ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမွာ ၿဖစ္တယ္လုိ္႔သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News