သီရိမဂၤလာကမၻာေအးေစတီေတာ္ လံုးေတာ္ျပည့္ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ဖို႔အတြက္ ေရႊမိုက္ခၽြတ္ျခင္း(၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီလို႔ သီရိမဂၤလာကမၻာေအးေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႔မွ သိရပါတယ္။သီရိမဂၤလာကမၻာေအးေစတီေတာ္ လံုးေတာ္ျပည့္ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္တာကို (၅)ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ပူေေဇာ္တာျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၂-၂၀၁၃)ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးပူေဇာ္ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ ယခုလံုးေတာ္ျပည့္ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္(၆)ဆင့္သတ္မွတ္ထားၿပီး ပထမအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ျငမ္းတည္ေဆာက္မႈကို ႏို၀င္ဘာလ (၁၅)ရက္က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္မွာ ေရႊမိုက္ခၽြတ္ျခင္းကိုစတင္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ(၅)ရက္မွာေတာ့ ေရႊမိုက္ခၽြတ္ျခင္း (၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိၿပီးစီးေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။
 
အခုလိုေရႊမိုက္ခၽြတ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ေနရာမွာ ေစတီေတာ္ႀကီးရဲ႕ ကိုယ္လံုးေတာ္သာမက စိန္ဖူးေတာ္အထိေရာင္ေတာ္ျပန္ဖြင့္တဲ့အတြက္ ေစတီေတာ္ႀကီးရဲ႕ ဌာပနာလံုၿခံဳမႈရွိေစဖို႔ လံုၿခံဳေရးကင္မရာေတြတပ္ဆင္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေရႊမိုက္ခၽြတ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ သီရိမဂၤလာကမၻာေအးေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕မွ ေအာက္တိုဘာလက တင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီး တင္ဒါလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူေတြထဲမွ ““ေအာင္”” ျမန္မာမႈေရႊခ်ႏွင့္ေရႊမိုက္ထုပ္လုပ္ငန္းက ေငြက်ပ္သိန္း(၃၀၆)သိန္းနဲ႔ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ေစတီေတာ္ႀကီးရဲ႕ေရႊမိုက္ခၽြတ္ျခင္းကို(၁၀)ရက္ၾကာ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေရႊမိုက္ခၽြတ္ရာမွ ရရွိလာတဲ့ ေရႊမႈိက္ေတြကိုေစတီေတာ္ႀကီးေရႊသကၤန္းကပ္လွဴရာမွာေရႊျပားအျဖစ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳ သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေရႊမိုက္ခၽြတ္ျခင္းၿပီးစီးပါက ေစတီေတာ္ကိုယ္လံုးေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရႊသကၤန္းကပ္ လွဴပူေဇာ္ျခင္းနဲ႔ ျငမ္းဖ်က္သိမ္းျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းကာလ ကို (၂၀၁၈)ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ(၄)လၾကာ လ်ာထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News