ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း မႈခင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈမွာ လူသတ္မႈ(၂၂)မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ျပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလကထက္ ႏွစ္ဆနီးပါးတိုးျမင့္ျဖစ္ပြားလာတယ္လို႕ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္တဲ့ စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ လူသတ္မႈက(၁၀)မႈထိ တိုးျမင့္လာျပီး ႏွစ္ဆနီးပါးျမင့္ တက္လာတယ္လို႕ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္တဲ့စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ တိရစာၦန္ခိုးမႈကေတာ့ ျပီးခဲ့တ့ဲလက မျဖစ္ပြားခဲ့ေပမယ့္  ခုလမွာ (၃)မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး မုဒိမ္းမႈက(၇)မႈ၊ လုယက္မႈက (၂) မႈ ေလ်ာ့က်လာခဲ့တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မွာႏို၀င္ဘာလအတြင္း မႈခင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈေတြမွာ အမႈႀကီး(၁၀)မ်ိဳးမွာပါ၀င္တဲ့ လူသတ္မႈက (၂၂)မႈ၊ မုဒိမ္းမႈက(၂၃)မႈ၊ လုယက္မႈက ၃မႈနဲ႔ တိရစာၦန္ခိုးမႈက(၃)မႈ စုစုေပါင္း(၅၁)မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ျပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ အမႈႀကီးစုစုေပါင္း(၄)မႈ တိုးျမင့္ခဲ့တာပါ။ဒါ့အျပင္ ခိုးမႈအမ်ိဳးမိ်ဳးက (၁၀၈)မႈ၊ နာက်င္ေစမႈေတြက (၄၂၄)မႈနဲ႕ လိမ္လည္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ စတဲ့ က်န္အျခားအမႈေတြက(၈၁၁)မႈ ပါ၀င္တဲ့ အျခားအမႈေတြ စုစုေပါင္း(၁၃၄၄)မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ျပီးခဲ့တဲ့လထက္ အမႈေပါင္း(၃၂)မႈ တိုးျမင့္ျဖစ္ပြား လာတာပါ။ 
 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖမ္းဆီးမႈေတြ အေနနဲ႕ကေတာ့ လက္နက္ပုန္းက(၁၄၃)မႈ၊ ေလာင္းကစား (၁၁၅)မႈ၊ ျပည့္တန္ဆာ (၅၆)မႈ၊ က်င့္၅၄က (၃၁၆)မႈ၊ ယစ္မ်ိဳး (၂၁၆)မႈ၊ ရဲအက္(၁၂၈၆)မႈ၊ ေျခခ်ဴပ္(၁၁၈)မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး(၈၁)မႈ၊ ဆင္ဆာမဲ့ဗီဒီယိုက (၇)မႈ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က (၁၃၄၈)မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး စုစုေပါင္း(၃၆၀၀)မႈနီးပါးျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ ျပီးခဲ့တဲ့ လကထက္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ဖမ္းဆီးမႈ အမႈေပါင္း(၃၇၀)ခန္႔ တိုးဖမ္းဆီးလာႏိုင္တယ္လို႕လဲ သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News