မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသာစည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိက်တၱီးဆည္ႏွင့္ ေရ၀င္လက္တံေျမာင္း ေရပိုလႊဲပ်က္စီးေနမႈမ်ားအားျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးဖို႔လာမည့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရး ႏွစ္မွာျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြအျဖစ္တင္ျပေတာင္းခံ ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီဇင္ဘာလ (၅)ရက္ေန႔ကက်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အ႒မ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပထမေန႔)မွာ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)တိုင္းေဒသႀကီး  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစံထြန္းကသာစည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ က်တၱီးဆည္ႏွင့္ေရ၀င္ လက္တံေျမာင္းေရပိုလႊဲပ်က္  စီးေနမႈမ်ားအားျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးဖို႔ကိုေမးျမန္းတင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 
၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုႏွစ္ကမိုးရြာသြန္းမႈမ်ားျပားခဲ့တာေၾကာင့္က်တၱီးဆည္ေရ၀င္လက္တံေျမာင္း ေရပိုလႊဲပ်က္စီးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရရၿပီး ေဒသခံေတာင္သူေတြအေနနဲ႔လည္းက်ိဳးေပါက္သြားတုိင္းလုပ္အား
ေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ မိုးမ်ားတာေၾကာင့္ ေျမသားဟာ က်တၱီးေျမျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္လည္ က်ိဳးေပါက္ေနျမဲျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ က်တၱီးဆည္ႏွင့္ေရ၀င္လက္တံေျမာင္း  ေရပိုလႊဲပ်က္စီးေနမႈမ်ားကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာ က်တၱီးဆည္ေရ၀င္ လက္တံမ်ားက်ိဳးေပါက္မႈေတြေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီး က်တၱီးဆည္ႏွင့္ေရ၀င္လက္တံေျမာင္း ေရပိုလႊဲပ်က္စီးေနမႈမ်ားအားျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးဖို ႔လာမည့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြအျဖစ္တင္ျပေတာင္းခံၿပီးရန္ပံုေငြရရွိပါက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးေဒါက္တာစိုးသန္းက အခုလိုေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ 
     
က်တၱီးဆည္ဟာ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္အေရွ႕ဘက္(၃)မိုင္ေက်ာ္ခန္႔အကြာမွာ တည္ရွိၿပီး၂၀၁၅၊၂၀၁၆ခုႏွစ္ေတြမွာမိုးရြာသြန္းမႈမ်ားျပားခဲ့တာေၾကာင့္ေရ၀င္လက္တံေျမာင္း ေရပိုလႊဲ ပ်က္စီးမႈေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ရၿပီး ပ်က္စီးမႈေတြကိုျပဳျပင္ၿပီးပါက အဲ့ဒီေဒသမွာရွိတဲ့ဆည္ေရ ေသာက္ကြင္း မ်ားအတြင္းရွိ လယ္(၉၇၆)ဧက၊ယာ(၁၅၈)ဧကအတြက္ အဆင္ေျပေစမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News