ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္မွာ ႏိုင္ငံၿခားသား ဧည့္၀င္ေရာက္မႈဟာ ပြင့္လင္းရာသီျဖစ္လာတာနဲ႔အမွ် အျခားရာသီေတြထက္ (၂)ဆခန္႔ပိုမိုမ်ားၿပားလာတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္၀င္ေရာက္မႈဟာ ပြင့္လင္းရာသီေတြၿဖစ္တဲ့ ေအာက္တိုဘာလမွာ (၅) ေသာင္း (၆)ေထာင္ေက်ာ္နဲ႔ ႏို၀င္ဘာလမွာ (၇)ေသာင္း(၆)ေထာင္ေက်ာ္ ထိရွိလာခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ပံုမွန္မိုးရာသီကာလမွာ (၃)ေသာင္း၀န္းက်င္သာရွိတာေၾကာင့္ အခု ပြင့္လင္းရာသီနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ (၂)ဆခန္႔ ပိုမုိမ်ားၿပားလာတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ပြင့္လင္းရာသီေတြျဖစ္တဲ့ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာနဲ႔ ႏုိ၀င္ဘာ(၃)လေပါင္းမွာ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ကို ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ေပါင္း (၁)သိန္း (၇)ေသာင္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
လာေရာက္တဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြဟာ ထုိင္း၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတုိ႔က အမ်ားဆံုးလာေရာက္ျပီး ႏိုင္ငံျခား သားဧည့္သည္ေတြအတြက္ ဧည့္၀င္ေၾကးကုိေတာ့ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္က စတင္ၿပီး မူလေငြက်ပ္ (၈၀၀၀)မွ (၁၀၀၀၀)က်ပ္ကို ေၿပာင္းလဲေကာက္ခံေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေငြလဲလွယ္ဖို႔ခက္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ ေဒၚလာနဲ႔ ေကာက္ခံေပးေနတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ဧည့္၀င္ေၾကးေကာက္ခံရရွိ ေငြမ်ားကိုေတာ့  ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္နဲ႔ ေစတီေတာ္ပရ၀ဏ္အတြင္း အေဆာက္အဦးမ်ား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္မႈအတြက္ အသံုးျပဳေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္၀င္ေရာက္မႈဟာ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၆) ခုနစ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံၿခားသားဦးေရ (၆)သိန္းေက်ာ္ထိ ၀င္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္ရွင္။
 
 
 

Related News