ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ (၃၁)လမ္း-ဗိုလ္ဆြန္ပတ္လမ္းနဲ႔ (၂၉)လမ္း-ေရႊဘံုသာလမ္းေနာက္ေဖး လမ္းၾကား(၂)ခု ကိုျပည္သူမ်ားအပန္းေျဖနားေနႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ (၃၁)လမ္း-ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းနဲ႔ (၂၉)လမ္း-ေရႊဘံုသာလမ္းေနာက္ေဖး လမ္းၾကား(၂)ခုကို ျပည္သူမ်ားအပန္းေျဖနားေနႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြနဲ႔ ဒို႔အိမ္အဖြဲ႕တို႔ပူးျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
လက္ရွိမွာေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက အပန္းေျဖနားေနႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား(၂)ခုကို အမႈိက္ေတြရွင္းလင္းၿပီး မိန္လာကန္ေတြနဲ႔ ေရေျမာင္းေတြကို ကြန္ကရစ္ခင္းေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ကြန္ကရစ္ခင္းၿပီးရင္ေတာ့ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြနဲ႔ ဒို႔အိမ္အဖြဲ႕တို႔မွ နံရံအမႈိက္ရွင္းတာေတြ၊ ေဆးသုတ္တာ ေတြနဲ႔ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီဆြဲတာေတြ ျပဳလုပ္သြားဖို႔ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ (၂၉)လမ္းနဲ႔ ေရႊဘံုသာလမ္းေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကို ျပည္သူေတြနားေနအပန္းေျဖႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီကိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ႐ုပ္ပံုေတြ ထားရွိသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
(၃၁)လမ္းနဲ႔ ဗိုလ္ဆြန္ပတ္လမ္းေနာက္ ေဖးလမ္းၾကားကိုေတာ့ ကေလးကစားကြင္းအျဖစ္အဓိက လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး နံရံေတြမွာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေရွးေဟာင္း ဓါတ္ပံုေတြခ်ိတ္ဆြဲသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒို႔အိမ္အဖြဲ႕ကဦးေဆာင္ၿပီးအလွဆင္ျပဳျပင္ထားၿပီးေနာက္ေဖးလမ္းၾကား(၃)ခုရွိေနၿပီး အလွဆင္ျပဳ ျပင္ဆဲလမ္း(၃)လမ္းရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အလွဆင္ဖို႔လာေရာက္ညွိႏႈိင္းထားတဲ့ လမ္းကေတာ့(၃)လမ္းရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အလွဆင္တဲ့လမ္းေတြရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ေတြကိုေတာ့ ဒို႔အိမ္အဖြဲ႕က(၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ကူညီေပးၿပီး ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြက (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္၀င္ရ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News