၂၀၁၇ ႏွစ္အကုန္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ ေလလြင့္ေခြးမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးေဂဟာမွာ စမ္းသပ္ကာလအေနနဲ႕ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕နဲ႕ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္က ေလလြင့္ေခြး ၅၂ ေကာင္ကို ေခၚယူျပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနတာ အဆင္ေျပမႈရွိတယ္လို႕  ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ တိရစၦာန္ေဆးကုႏွင့္ သားသတ္ရံုမ်ားဌာနမွ သိရပါတယ္။ေခြးရွင္းလင္းေရး မလုပ္ေဆာင္ရတဲ့ နယ္ေျမအျဖစ္ MOU လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕နဲ႕ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္က ေလလြင့္ေခြး ၅၂ ေကာင္ကို ေမ့ေဆးနဲ႕ ဖမ္းျပီး လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ထုတ္ကုန္ပစ္ၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရးဇုန္အတြင္းက ေလလြင့္ေခြးမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးေဂဟာမွာ ေခၚယူထိန္းသိမ္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ျခံေလွာင္စနစ္နဲ႕ ေလလြင့္ေခြးေတြကို ထိန္းသိမ္းထားတာျဖစ္ျပီး သီးသန္႕စားဖိုေဆာင္နဲ႕ ခ်က္တဲ့ ထမင္းနဲ႕အသားကို တစ္ေန႕ ႏွစ္ၾကိမ္ေကြ်းတယ္လို႕သိရပါတယ္။ေလလြင့္ေခြးေတြကို လက္ခံျပီးတာနဲ႕ ကနဦးလက္ခံထိန္းသိမ္းေရးခန္းမွာ ထားရွိျပီး ေခြးရူးေရာဂါကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးတာ၊ သန္ခ်ေဆး တိုက္ေကြ်းတာနဲ႕ မ်ိဳးဆက္ပြားထိန္းခ်ဳပ္ေရး ခြဲစိတ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ျပီးမွ ေဂဟာအတြင္း ေနသားတက်ရွိေစဖို႕ ေလ့က်င့္ေပးေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ေဂဟာမွာ ေနသားက်ျပီး ယဥ္ပါးမႈရွိလာတဲ့ ေခြးေတြကုိေတာ့ သီးသန္႕အေဆာင္ ငါးခုမွာ အထီး၊ အမခြဲျခားျပီး ထိန္းသိမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေလလြင့္ေခြးမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးေဂဟာကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလကတည္းက တင္ဒါစနစ္နဲ႕ ျမသက္တင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ေနတာျဖစ္ျပီး ေဂဟာအေဆာက္အဦးက ေပ ၁၅၀ ေပ ၁၀၀ က်ယ္၀န္းတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ေလလြင့္ေခြးမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးေဂဟာကို ဒီႏွစ္အကုန္ ဖြင့္လွစ္မွာ ျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက  က်ပ္သိန္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ အကုန္အက်ခံကာ တည္ေဆာက္ေပးတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News