ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္းရဲ႕ စီမံခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္းရဲ႕ တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္ကို ပုဂၢလိကဆရာ၀န္ေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေဆးခန္းေတြက အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဆရာ၀န္ေတြက တီဘီေရာဂါ သံသယရွိတဲ့ လူနာေတြကို ေဆးရံုေတြကို လႊဲေျပာင္းေပးဖို႕နဲ႕ ေရာဂါရွာေဖြကုသမႈေတြကို ျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ယခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေဆးခန္းေတြသာမက ျပင္ပမွ ပုဂၢလိကေဆးရံုေတြမွာပါ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
လက္ရွိမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာ၀န္အသင္းရဲ႕ တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္ကို တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္စုစုေပါင္း (၁၄၅)ၿမိဳ႕နယ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္းရဲ႕ တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္ရဲ႕ တစ္ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းေတြနဲ႕ နယ္ေတြမွာတာ၀န္က်ေနတဲ့ တာ၀န္က် ဆရာ၀န္ေတြ ကလည္း နယ္မွာႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ တိုးတက္မႈေတြနဲ႕ အခက္အခဲေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြး သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္းရဲ႕ တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြက နယ္ေတြမွာ တီဘီေရာဂါရွာေဖြတာအျပင္ကုသမႈ၊ လိုအပ္တဲ့အာဟာရပံ့ပိုးမႈေတြနဲ႕ တီဘီေရာဂါရွင္ ေတြကို HIV စစ္ေဆးေပးတာေတြကိုပါ ျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News