၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစျပီး ျမန္မာ့ သတင္းေလာကမွာ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ရရွိလာေပမဲ့ျမန္မာ့ သတင္းမီဒီယာ က႑တစ္ခုလံုး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႕ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနေသးတယ္လို႕ ခ်က္ထရီယံဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဆ႒မအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့မီဒီယာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ညီလာခံမွာ ျမန္မာႏို္င္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစျပီး စာေပစိစစ္ေရးကင္းလြတ္ခဲ့ျပီး သတင္းရယူ ေရးသားတဲ့အပိုင္းမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ အနည္းငယ္ရွိလာေပမဲ့ သတင္းေလာကတစ္ခုလံုး လြတ္လပ္မႈရွိျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႕ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနေသးတယ္လို႕သိရပါတယ္။ 
 
ျမန္မာ့သတင္းေလာကမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူတာက တိက်မႈ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ျပီး သတင္းရယူရန္ အခ်ိန္အကန္႕အသတ္ရွိေနတာနဲ႕ ေငြေၾကးသံုစြဲႏိုင္မႈ နည္းပါးတာေတြက တိက်မွန္ကန္တဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ရယူဖို႕ စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္ေနတာကို ဒီကေန႕ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းက်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကေန သိရပါတယ္။ ဆ႒မအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့မီဒီယာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ညီလာခံကို ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္နဲ႕  ၈ ရက္တို႕မွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး ယခုပြဲကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနနဲ႕ ယူနက္စကို အဖြဲ႕အစည္းတို႕က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး မီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ ပူးေပါင္းကူညီထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။
 

Related News