မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးခ႐ိုင္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္မွာ ဇန္န၀ါရီ(၁၅)ရက္က မေန႕က မီးေလာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ နံနက္ ၉နာရီ ၁၅မိနစ္ အခ်ိန္မွာ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္၊ ၃၅လမ္း ၅၃x၅၄လမ္းၾကား၊RC(၁)ထပ္ Pioneer စင္တင္ေတးဂီတ အခန္းအတြင္း၀ရိန္တို႔ရာမွ အသံလံုေဖာ့အေပၚသို႔ မီးပြားက်၍ မီးေလာင္မႈ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။မီးေလာင္မႈမွာေပ၆၀x၆၀ RC (၁)ထပ္အေဆာက္အဦး(၁)လံုး ဆံုး႐ႈံးမႈတန္ဖိုးေငြက်ပ္ (တစ္ဆယ့္ ငါးသိန္းခန္႔)၊အတြင္းပစၥည္းဆံုးရွံုးမႈ တန္ဖိုးေငြခုႏွစ္သိန္းက်ပ္ခန္႔၊ စုစုေပါင္းဆံုး႐ႈံးမႈတန္ဖိုးမွာ ေငြက်ပ္ႏွစ္ဆယ့္ ႏွစ္သိန္းခန႔္) ရိွခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
မီးေလာင္မႈအားတိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးေဆာင္ၿပီး မီးၿငိႇမ္းသတ္ယာဥ္(၂၂)စီး၊ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္ (၈)စီး၊ အေထာက္အကူျပဳယာဥ္ (၃)စီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယာဥ္(၃)စီး၊ သေႏၶမီးသတ္အေယာက္(၇၀)၊ အရန္မီးသတ္အေယာက္(၁၀၀) သြားေရာက္ၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ရာမနက္(၉နာရီမိနစ္၄၀)အခ်ိန္မွာ မီးထိန္းႏိုင္ၿပီး၊ (၁၀နာရီမိနစ္၂၀) အခ်ိန္မွာမီးၿငိမ္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါမီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္ကို မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ (၉)ရဲစခန္းမွ (ပ ၂၅/၂၀၁၈) ပုဒ္မ ၂၈၅အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔ သိရတယ္။ 
 
 
 

Related News