ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ရဲ႕ (၁၄)ၾကိမ္ျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းမွာရွိတဲ႕ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟို႒ာန(NRPC)ရန္ကုန္မွာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ဒီအစညး္အေ၀းရဲ႕ အဖြင့္မိန္႕ခြန္းမွာ JMC-U  ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္တဲ႕ ဦးျပည္႕စံုကထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ လက္ရွိမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့အဖြဲ႕ေတြထက္ NCA မထိုးထားပဲအစုိးရနဲ႔ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္(ဘိုင္လက္ထရယ္)ျပဳလုပ္ထားတဲ့အဖြဲ႔ေတြက အခြင့္အေရးပိုရေနသလို ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
 
အဆိုပါအဖြဲ႕ေတြထက္ JMC မွာ ပါတဲ့ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးအဖြဲ႔ေတြက ကန္႔သတ္ခ်က္ ေတြ ပိုႀကံဳေနရတယ္လုိ႔ ဦးျပည့္စံုက ေျပာပါတယ္။ လက္မွတ္ထိုးၿပီးအဖြဲ႔ေတြကို အခြင့္အေရးပိုေပးဖို႔နဲ႔ တဖြဲ႕ခ်င္း အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားၿပီး NCA လက္မွတ္မထိုး ေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြၾကား ထင္ရွားျမင္သာ တဲ့ အခြင့္အေရးကြာဟမႈေတြ ရွိေစဖို႔လုပ္ေဆာင္သင့္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၾကာျမင့္မႈ ေတြေၾကာင့္ ျငီးေငြ႔မႈေတြမျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔လည္း ဆက္ေျပာပါတယ္။
 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အခက္အခဲမရွိေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖုိ႔ႏွစ္ဖက္ ရည္မွန္းခ်က္တူညီဖို႔ လိုသလို ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ သြားရာလမ္းေၾကာင္းလမ္းတူညီဖို႔ အေရးၾကီးတယ္လို႔ JMC-U  ရဲ႕ ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။ JMC-U  ရဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စားျပဳ ဒုတိယဥကၠ႒ ေစာအိုက္ဇက္ဖိုးကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ဖို႔ NCA ပါ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ႏွစ္ဖက္လက္နက္က္ုင္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္မႈ ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးအေရးယူတာေတြ လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။
 
NCA စာခ်ဳပ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာမွာ ထင္သေလာက္ မလြယ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္ ေတြၾကား စိုးရိမ္စိတ္နဲ႔သံသယေတြရွိေနေသးတာေၾကာင့္ အေျပာအဆို၊အျပဳအမူေတြကို အထူးသတိထားၾကရမယ္လို႔ ေစာအိုက္ဇက္ဖိုးက ေျပာပါတယ္။ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC-U) အစည္းအေ၀းေတြကိုေတာ့ ဇန္န၀ါရီ(၁၇)ရက္ကေန (၁၉)ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
 

Related News