ၿမိဳ႕ျပေတြရဲ႕ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႕ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရး စီမံကိန္းၿပီးဆံုးေၾကာင္း စာတမ္းဖတ္ပြဲ အခမ္းအနားကို  ဇန္န၀ါရီလ(၁၇)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းမွာ ျပဳလုပ္သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပေတြမွာ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရး စီမံကိန္းကို (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ကစတင္ ၿပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမငလ်င္ေကာ္မတီ၊  ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္တို႔မွ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
 
စီမံကိန္းျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လူေနထူထပ္တဲ့  တာေမြၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္လို႔ စာတမ္းဖတ္ပြဲမွ သိရပါတယ္။ ဒီၿမိဳ႕နယ္(၂)ခုဟာ ကန္ထရိုက္တိုက္ေတြအမ်ားဆံုးရွိတာေၾကာင့္ ၿဖစ္ၿပီးတာေမြၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာေတာ့ ဗ်ိဳင္းကြက္သစ္ ရပ္ကြက္နဲ႕ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာေတာ့ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ ကို စီမံကိန္းျပဳလုပ္ဖို႕ေရြးခ်ယ္ထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ၿမိဳ႕ျပေတြမွာ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရး စီမံကိန္းမွာ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ပူးေပါင္းၿပီး ၿမိဳ႕ျပအေဆာက္အဦးေစာင့္ၾကည့္ေရး ပရိုဂရမ္ကို မ်က္ျမင္နဲ႕ ၾကည့္ရႈနိုင္မယ့္နည္းလမ္းကို တာေမြနဲ႔ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွ တစ္ဆင့္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
 
ဒါ့အျပင္ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး ပိုစတာေတြ ဆြဲခိုင္းတာနဲ႕စာစီစာကံုးေရးခိုင္းတာေတြျပဳလုပ္ေပးတဲ့အတြက္ကေလးေတြရဲ႕မိဘေတြကပါ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာတာကိုေတြ႕ရွိရတယ္လို႕ေျပာပါတယ္။ အဲ့ဒီၿမိဳ႕နယ္(၂)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ရပ္ကြက္(၂)ရပ္ကြက္ကို ရပ္ရြာအေျချပဳၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ျဖစ္လာရင္ ဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႕ကာကြယ္နိုင္သလဲဆိုတာေတြကို ပညာေပးအစီအစဥ္ေတြကို စာသင္ေက်ာင္းေတြမွတစ္ဆင့္ျပည္သူေတြကို စည္းရံုးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပေတြရဲ႕ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးစီမံကိန္း ၿပီးဆံုးမႈ စာတမ္းဖတ္ပြဲကိုျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News