အခု၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိကာရာအိုေက(ေခၚ)KTV   လုပ္ငန္းေတြကေန အခြန္ေငြက်ပ္(၅၄)သန္းေက်ာ္ရရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ အခုဘ႑ာႏွစ္ရဲ႕(၂၀၁၈)ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ထိရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း (KTV)လုပ္ငန္း(၃၂၆)ခု ခြင့္ျပဳေပးထားပါတယ္။ ခြင့္ျပဳဖို႔တင္ျပလာတဲ့ ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းလုိင္စင္ ေတြကို တိုင္းေဒသႀကီး ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕အတည္ျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးေနတာပါ။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေၾကးအျဖစ္ ကာရာအိုေကစက္တစ္လုံးကိုတစ္ႏွစ္ ေငြက်ပ္သုံးေသာင္း၊ သက္တမ္းတိုးခအျဖစ္ ေငြက်ပ္ႏွစ္ေသာင္း ေကာက္ခံေနျပီး ဒီႏႈန္းထားဟာတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြ အားလုံးမွာ တေျပးညီေကာက္ခံေနတာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။
 
အခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကာရာအိုေက(ေခၚ)KTV  ေတြကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးတာ၊ သက္တမ္းတိုးတာ၊ ရက္လြန္ေၾကးေတြ စတာေတြက အခြန္၀င္ေငြ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္(၄၁.၁)သန္းရရွိထားျပီး ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ရင္ ေငြက်ပ္ (၅၄.၈)သန္းခန္႔ရရွိမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကေျပာၾကားပါတယ္။ဒီအခြန္ေငြေတြကို ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကေနရရွိတဲ့၀င္ေငြအျဖစ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ႕ ဘ႑ာရန္ပုံေငြအျဖစ္ ေပးသြင္းေနတာပါ။ ဒီ KTV ေတြအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၇)ရက္က ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္အမတ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေမးခြန္းေမးျမန္းလို႔ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းေပါင္း၊ လိုင္စင္ကို ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဘယ္လိုစည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ထုတ္ေပးေနသလဲ၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ သတ္မွတ္ခ်က္၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အခြန္ရရွိမႈ စတာေတြကို  ေဒၚၾကည္ျပာက ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။(KTV )လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔လက္ရွိအေရွ႕ပိုင္းခရိုင္မွာ(၁၁၆)ခု၊ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္မွာ(၁၁၂)ခု၊  ေတာင္ပိုင္းခရိုင္မွာ(၁၀)ခု၊ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္မွာ(၇၈)ခုရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကာရာအိုေက သီဆိုျခင္းလုပ္ငန္းကို ဗီဒီယိုျပသျခင္းလုပ္ငန္းအျဖစ္ ၁၉၉၆ ကတည္းက ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ဗီဒီယို ဥပေဒနဲ႔အညီ ဗီဒီယိုျပသျခင္းလုပ္ငန္းလိုင္စင္တစ္ခုျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေစခဲ့ပါတယ္။
 
တိုင္းေဒသႀကီနဲ႕ ျပည္နယ္အားလုံးမွာ စည္းကမ္းတက် တေျပးညီလုပ္ကိုင္နိုင္ဖို႔ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ကာ စည္းကမ္းခ်က္ (၁၇)ခ်က္ကို ညိွႏိႈင္းဆုံးျဖတ္ခဲ့ျပီး ရုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႕ဗီဒီယိုဥပေဒအရ ေကာ္မတီက လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခြင့္ျပဳတာ၊ ျငင္းပယ္တာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 

Related News