ျမန္မာနဲ႔ဒိန္းမတ္နုိင္ငံတုိ႔ အၾကားပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မယ့္ပင္လယ္ကမ္း႐ုိးတန္းေနျပည္သူမ်ား ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနေတြကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးပါတဲ႔ စီမံကိန္းကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာနဲ႔ဒိန္းမတ္နုိင္ငံတုိ႔ အၾကားသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးပဲြကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၉)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာညီညီေက်ာ္နဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ ဒိန္းမတ္သံအမတ္ၾကီးတုိ႔က သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ၾကတာပါ။
 
ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ေလ႔လာဆန္းစစ္မႈေတြအရဒီေရေတာဖုံးလႊမ္းေနတဲ႔ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းဟာ (၄၈၅၀၀၀)ဟက္တာခန္႔ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။သုိ႔ေသာ္လည္းလြန္ခဲ႔တဲ႔ ဆယ္စုနွစ္မ်ားအတြင္း စုိက္ပ်ိဳးေျမနဲ႔ ပုစြန္ကန္ေတြ တုိးခ်ဲ႕ ေဖာ္ထုတ္တာေတြ၊ သစ္နဲ႔ထင္းေတြအလြန္အကၽြံထုတ္လုပ္တာေတြေၾကာင္႔ ဒီေရေရာက္ သစ္ေတာေတြ အလ်င္အျမန္ပ်က္စီးခဲ႔တယ္သိရပါတယ္။ ဒီေရေရာက္သစ္ေတာေတြ ပ်က္စီးလာျခင္းနဲ႔အတူ ဒီေရေတာေဂဟစနစ္ေတြပ်က္စီးလာျပီး သစ္ေတာထြက္ပစ္ၥည္းေတြ ရွားပါးလာျခင္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းေတြထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းလာျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ရွားပါးလာျခင္း၊ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ေတြ အတားအဆီးမဲ႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္းေတြအပါအ၀င္ ဆားငန္ေရ ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင္႕ စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းလာျခင္း စတဲ႔ဆုိးက်ိဳးေတြရင္ဆုိင္ေနရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒိန္းမတ္နုိင္ငံနဲ႔ပူးေပါင္းကာ ဒီေရေတာေတြျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္နဲ႔ တနသာၤရီတုိင္းေဒသၾကီးတစ္ေလွ်ာက္ ယခု(၂၀၁၇)ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ (၂၀၂၃)မတ္လအထိ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာကမၻာေပၚမွာ ဒီေရေတာေပါက္ေရာက္မႈအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံထဲမွာပါ၀င္ျပီး ကမၻာ့ဒီေရေတာေပါက္ေရာက္မႈအဆင္႔(၇)မွာရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News