ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္  ျမန္မာ့လက္ရာပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စိမ္းလန္းစိုေျပပန္းၿခံမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁)ရက္ကေန (၁၃)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ(၉)ရက္မွာေတာ့ ျပင္ဆင္မႈမ်ားစတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာ့လက္ရာပြဲေတာ္ကို ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔က ၾကီးမွဴးၿပီး တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လက္ရာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၿပသသြားမွာၿဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ႏုိင္ငံၿခားသားေတြနဲ႔ ျပည္သူအမ်ားစုေလ့လာသိရိွေစရန္  တိုင္းရင္းသားတုိ႔ရဲ႕လက္မႈပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ဆင့္ကို ၿပခန္း(၁၂)ခန္းနဲ႔ ျပသသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ပိုးထည္လြန္းရာေက်ာ္ ရက္ကန္းလုပ္ငန္း၊ အင္းေလးၾကာထည္ႏွင့္ ပိုးထည္လုပ္ငန္း၊ ကခ်င္ရိုးရာဂ်ပ္ခုတ္လုပ္ငန္း၊ ၿမန္မာ့ရုိးရာယြန္းထည္လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာေရႊပန္းထိမ္လုပ္ငန္းအစရွိတဲ့ ရိုးရာလုပ္ငန္းေတြကို ခင္းက်င္းၿပသ သြားမွာၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ ျမန္မာ့လက္ရာပြဲေတာ္မွာ ျမန္မာ့လက္ရာဆိုင္ခန္း ပါ၀င္ျပသၾကမယ့္ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္မွာရွိတဲ့တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုကို ျပပြဲမက်င္းပမွီ (၃)လခန္႔အလိုအတည္းက ႀကိဳတင္ဖိတ္ၾကားထား တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့လက္ရာ ပြဲေတာ္မွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕မတူညီကြဲၿပားတဲ့ရိုးရာအကအလွမ်ားကို ေဖ်ာ္ေၿဖတင္ဆက္ သြားမွာၿဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားတုိ႔ရဲ႕ရုိးရာအစားအစာမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ အႏုလက္ရာပစၥည္းမ်ား ကိုလည္း ခင္းက်င္းၿပသ ေရာင္းခ်သြားမွာၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဖြင့္ပြဲက်င္းပမယ့္ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၁)ရက္မွာေတာ့ ပန္းၿခံ၀င္ေၾကးကို အခမဲ့၀င္ေရာက္ခြင့္ေပးသြားမွာ ၿဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ကိုေတာ့ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ဇြန္လက စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြကို ေရရွည္တည္တံခိုင္ၿမဲဖို႔ ဖဲြ႕စည္းခဲ႔တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News