(၆)ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အမ်ိဳးသားအဆင္႔လူမႈဖူလုံေရးအစည္အေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင္႔လူမႈဖူလုံေရးအစည္အေ၀းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၆)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ရုံးမွာျပဳ လုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး အလုပ္သမားလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြနဲ႔ အတူ အမ်ိဳးသားအဆင္႔လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔၀င္ေတြျဖစ္တဲ႔ အစုိးရ၊ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း(၂၀)ပါ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။
 
ယခုအစည္းအေ၀းမွာ အစုိးရ၊ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားသုံးပြင့္ဆုိင္ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆထိခုိက္မႈအပါအ၀င္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈကာကြယ္ေရးႏွင္႔ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈေတြ ေပးနုိင္ေရး စတဲ႔ လူမႈဖူလုံေရး စီမံကိန္းကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္(၉) ခုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ ကိစၥရပ္ေတြကုိေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ 
သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္လူမႈဖူလုံေရး အာမခံအလုပ္သမား ေတြအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈနဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင္႔ ေတြထိေရာက္စြာေပးနုိင္ေရးကုိလည္း ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါတယ္။ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ လာမည္႔ အနာဂတ္မွာ ႀကဳံေတြ႔ႏိုင္တဲ႔ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကုိလည္း တက္ေရာက္လာတဲ႔ အစုိးရ၊ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
 
လက္ရွိ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ လူမႈဖူလုံေရးအက်ဳံး၀င္အာမခံအလုပ္သမားေပါင္း(၁ဒသမ၁သန္း)ရွိကာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင္႔ေတြရရွိ ေစေရးအတြက္ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၁၁၆) ျမိဳ႕နယ္မွာ အလုပ္သမားေဆးရုံ(၃)ရုံ ျမိဳ႕နယ္ရုံး(၇၇)ရုံး၊ ျမိဳ႕နယ္ေဆးခန္းေပါင္း(၉၆)ခန္း၊ ဌာနၾကီးေဆးခန္း(၅၅)ခန္း၊ လူမႈဖူလုံေရး -ကဲလ္လ္၀ဲေဆးခန္း(၃)ခန္းအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းေဆးကုခန္း(၁)ခန္းနဲ႔ ေရြ႔လ်ားေဆးကုသ ယာဥ္(၂)စီးတုိ႔နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News