ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔က အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ လူစုလူေ၀းေတြကိုနည္းစနစ္က်စြာ စီမံခန္႔ခြဲေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲနည္း (ဆင္႔ပြား)သင္တန္း (၁/၂၀၁၈) ကို (၄)ပတ္ၾကာသင္ၾကားေပးခဲ႔ျပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၆)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးမွာ အဆိုပါသင္တန္းဆင္းပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ဒီသင္တန္းကို ဥေရာပသမဂၢ (EU) မွ သင္ၾကားေပးခဲ႔တဲ႔ အရာရွိႏွင့္ အျခားအဆင္႔ သင္တန္းနည္းျပဆရာေတြက တဆင္႔သင္ၾကားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ကလူစုလူေ၀းေတြကို စီမံခန္႔ခြဲျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ရာမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိခဲ႔တာေတြေၾကာင္႔ ၂၀၁၃ခုႏွစ္က စတင္ျပီး အခုလို လူစုလူေ၀းအားစီမံခန္႔ခြဲနည္းကို ဥေရာပသမဂၢ(EU)တို႔ႏွင္႔ ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကို သင္ၾကားေပးခဲ႔တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
အခုလို လူစုလူေ၀းအားစနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲနည္း(ဆင္႔ပြား) သင္တန္းဟာ ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြမွာ လူစုလူေ၀းေတြကို ကုလသမဂၢမွျပ႒ာန္းထားတဲ႔ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ အခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြနဲ႔အညီ သင္ၾကားေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုနစ္မွာေတာ႔ ဒီသင္တန္းကို အမွတ္စဥ္(၃)ခု ဖြင္႔လွစ္ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္(၄၅၀)ဦးကို သင္ၾကားေပးခဲ႔တာျဖစ္ၿပီး အခုတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ သင္တန္းသား ဦးေရ (၃၀)ဦးကို သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႔က ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာမွာ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြနဲ႔အညီ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ လူစုလူေ၀းအားစနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲနည္း၊ ဖမ္းဆီးနည္းသင္တန္း၊ ျပည္သူဗဟိုျပဳရဲလုပ္ငန္းသင္တန္းစတဲ့ ဆင့္ပြားသင္တန္းေတြကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ကစတင္ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။
 
 

Related News