သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ တာ၀န္သိစြာနဲ႔ လိုက္နာရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သုေတသီေတြအတြက္ ပို႔ခ်တဲ့သင္တန္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၅)ရက္ေန႔ကေန (၁၆)ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေဆးသုေတသနဦးစီး႒ာနမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အခုသင္တန္းကို က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ေဆးႏွင့္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ႏွီးႏြယ္တကၠသိုလ္(၁၆)ခုက ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြ၊ သုေတသီေတြအပါအ၀င္ သင္တန္းသား (၈၅)ဦးနဲ႔ ေလ့လာသူဆယ္ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ဒီႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းမွာေတာ့ သုေတသနျပဳလုပ္ပံု နည္းလမ္းေတြ၊ သုေတသနလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရာမွာ လိုက္နာရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြအပါအ၀င္ ေခါင္းစဥ္(၉)ခုနဲ႔ သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 
အခုသင္တန္းဟာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းျဖစ္ျပီး ဒီသင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးသူေတြအေနနဲ႔ သက္ဆို္င္ရာ တကၠသိုလ္ေတြမွာ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပန္လည္ ဆင့္ပြားသင္ၾကားပို႔ခ်တာေတြနဲ႔ ဦးေဆာင္ လုပ္ေဆာင္တာေတြျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။အခုလို ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ တကၠသိုလ္အားလံုးပါ၀င္တဲ့ သုေတသနဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ိဳးကို ပထမဆံုး အႀကိမ္ျပန္လည္ ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနကိုေတာ့ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အခုႏွစ္ကစၿပီး ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနရဲ႕ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြအတြက္ သီးသန္႔ဘတ္ဂ်တ္အျဖစ္ တစ္ႏွစ္ကိုေငြက်ပ္(၁)ဘီလီယံ ခြင့္ျပဳေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News