ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA)  အစီအစဥ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္တဲ့ အစိုးရ၀န္ထမ္းဦးေရ တစ္နွစ္ ငါးရာခန္႔ရိွတယ္လို႔ ဂ်ဳိက္ကာပညာသင္ ေဟာင္းမ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဒင္ကေျပာပါတယ္။JICA  လို႔လူသိမ်ားတဲ့ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္ဟာ ျမန္မာအပါအ၀င္ ကမာၻေပၚက ဖြံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားကို က႑မ်ဳိးစုံ အကူအညီေပးေနတဲ့ အဖြဲအစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္းJICA  ရဲ႕ အကူအညီႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္တျခားက႑ ေပါင္းစုံေလ့လာအစီအစဥ္ေတြအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ၾကတဲ့ လူဦးေရဟာလည္း တစ္နွစ္ငါးရာေလာက္ရွိေနတယ္လို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၇)ရက္က က်င္းပတဲ့ JICA  ပညာသင္ ေဟာင္းမ်ားအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကသိရပါတယ္။
 
JICA  ပညာသင္ေဟာင္းမ်ားအသင္းအေနနဲ႔ JICA  အစီအစဥ္နဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုသြားေရာက္ဖို႔ ရွင္းလင္းျပသရတာေတြကို အပတ္စဥ္ (၁၀)ဦးခန႔္ကို ဂ်ပန္နိုင္ငံအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆို ေနတာေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ အေနနဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအကူအညီေပးအပ္မႈမွာ ထိပ္တန္းအဆင့္မွာ ပါ၀င္ေနတယ္လို႔ လဲေျပာပါတယ္။
 
ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းမႈအစီအစဥ္အေနနဲ႔ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုသြားေရာက္ေနတဲ့ အေရအတြက္ကေတာ့ ႏွစ္စဥ္ အေယာက္ ႏွစ္ရာေလာက္ရွိေနတယ္လို႔ ဂ်ဳိက္ကာ ပညာသင္ေဟာင္း ဥကၠ႒ကဆိုပါတယ္။ဲႈဃဗ ကို (၁၉၇၄)ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ JICA အစီအစဥ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွပညာသင္ၾကားခဲ့တဲ့ ဦးေရ(၇၀၀၀)ေလာက္ရွိေနတယ္လို႔ အသင္းဥကၠ႒ကေျပာပါတယ္။ ေဒသတြင္းအာဆီယံႏိုင္ငံေတြထဲက ဘ႐ူနိုင္းႏွင့္စင္ကာပူနိုင္ငံေတြကလြဲလို႔ က်န္နိုင္ငံေတြကိုလည္း JICA  ကအကူအညီေတြေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံကို က႑မ်ဳိးစုံအကူအညီေပးေနျပီး ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက SME ေတြအတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးမယ့္အစီအစဥ္ေတြမွာလည္း JICA  က ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အကူအညီေတြေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။
 
 

Related News