ေစတိယဂၤဏ ပရိယတ္ၱိ ဓမၼာႏုဂၢဟ စာေလွ်ာက္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ ေတြဟာ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီး ဆရာေတာ္ေတြအပါအ၀င္ အပါး (၁၂၀၀)နီးပါးထိ ရွိေနတယ္လုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေစတိယဂၤဏ ပရိယတ္ၱိ ဓမၼာႏုဂၢဟ  စာေလွ်ာက္စာေမးပြဲ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပူေဇာ္ပြဲမွ သိရပါတယ္။ေစတိယဂၤဏ ပရိယတ္ၱိ ဓမၼာႏုဂၢဟ ဟ စာေလွ်ာက္စာေမးပြဲ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ စာသင္သံဃာ (၄)ပါးနဲ႔ စာခ်သံဃာ (၃)ပါး ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
ႏွစ္ (၁၀၀)ျပည့္ အခမ္းအနားမွာေတာ့ ႏွစ္ (၁၀၀)အတြင္း စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးတဲ့ စာေအာင္ဆရာေတာ္မ်ား၊ စာေမးပြဲၾကီးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကပ္ေပးခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ၾကီးေတြ နဲ႔သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးတို႔ က အခမ္းအနား ကိုတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
 
ပရိယတၱိရွင္သန္ေရးအတြက္ ပရိယတ္ၱိကိုေလ့လာသင္ၾကားပို႔ခ်တဲ့ သံဃာေတာ္ေတြ အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီစာေမးပြဲကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ပူေဇာ္ပြဲအတြက္ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက အလွဴေတာ္ေငြ သိန္း (၅၀)ကိုလည္း ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ ညေနပိုင္းမွာေတာ့ အခမ္းအနားကို ႂကြေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ သံဃာေတာ္ (၂၉၃)ပါးကို ဆြမ္းဆန္စိမ္းမ်ား ေလာင္းလွဴပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
 
 

Related News