အီးယူဘက္က ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့မေလး႐ွားဆီအုန္းလုပ္ငန္းေတြကို ျပန္လည္ေျဖေလ်ာ့ ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္တယ္လို႔ မေလး႐ွားအာဏာပိုင္ေတြက ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၈)ရက္မွာေျပာပါတယ္။ မေလး႐ွားႏုိင္ငံက ဆီအုန္းလုပ္ငန္းေတြကို ဆန္႔က်င္ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ ဥေရာပသမဂၢ (E.U) အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြကေန မေလး႐ွားကိုေျဖ ေလ်ာ့မႈေတြျပန္လုပ္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ မေလး႐ွားဆီအုန္းလုပ္ငန္း႐ွင္ေတြပါ၀င္တဲ့ မေလး႐ွားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နဲ႔အတူ ဥေရာပ ကိုသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ခရီးစဥ္မွာ မေလး႐ွားနဲ႔အီးယူၾကားဆီအုန္းဆိုင္ရာကိစ္ၥရပ္ေတြကို အႀကံျပဳခဲ့ႏိုင္တဲ့ အတြက္ အခုေျဖေလ်ာ့မႈ ေတြျပန္လုပ္ႏုိင္တာျဖစ္တယ္လို႔ မေလး႐ွားစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ လူသံုးကုန္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီး မာဆူးေက်ာင္းကေျပာပါ တယ္။
 
အီးယူရဲ႕ဇီ၀ေလာင္စာအစီအစဥ္ကေန ဆီအုန္းေတြကို(၂၀၂၀)ခုႏွစ္မွာဖယ္ထုတ္ဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ဇန္န၀ါရီလ(၁၇)ရက္မွာ အီးယူ လႊတ္ေတာ္ကေနဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေတာျပဳန္းႏုိင္တဲ့အတြက္ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ အီးယူဘက္ကေျပာေပမဲ့ အဲဒီဆံုး ျဖတ္ခ်က္ကို ျပင္သစ္၊ ဆီြဒင္၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ နယ္သာလန္နဲ႔ စပိန္ႏိုင္ငံတို႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
 
မေလး႐ွားႏိုင္ငံက ဆီအုန္း စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို ကုမၸဏီႀကီးေတြကလက္၀ါးႀကီးအုပ္ေနတယ္လို႔ အီးယူႏိုင္ငံေတြကယူဆေနၾကေပမဲ့ မေလး႐ွားဆီ အုန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈရဲ႕(၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကို တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စိုက္ပ်ိဳးေနသူေတြက လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ပိတ္ဆို႔မႈေတြျပဳလုပ္ မယ္ဆိုရင္ အေသးစားလုပ္ငန္း႐ွင္(၆၅၀၀၀၀)ေက်ာ္ကို နစ္နာေစလိမ့္မယ္ဆိုတာ အီးယူဘက္ကို႐ွင္းျပခဲ့တယ္လို႔ မာဆူးေက်ာင္း ကေျပာပါတယ္။ ပိတ္ဆို႔မႈေတြျပဳလုပ္သြားမယ္ဆိုတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေလး႐ွားအစိုးရဘက္က ဆန္႔က်င္ခဲ့ၿပီး မွ်တတဲ့ကုန္သြယ္ မႈစနစ္ကိုလိုလားတယ္လို႔လည္း ႐ွင္းျပခဲ့တယ္ဆိုၿပီးသိရပါတယ္။ ဆီအုန္းလုပ္ငန္းဟာ မေလး႐ွားႏိုင္ငံမွာ ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းလည္ ပတ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ေတာမျပဳန္းေရးအတြက္ မေလး႐ွားအစိုးရက ေရ႐ွည္မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ထားတယ္လို႔ မာဆူးေက်ာင္းက ေျပာပါတယ္။ 
 
 

Related News