ခ၀ဲၿခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွဦးစီးျပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ား (Wheel Chair) ရထားအမည္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ေပါင္း(၂၂)ၿမိဳ႕ကို လွည့္လည္မယ္လို႔ မတ္လ(၁၀)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈ စာနယ္ဇင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
 
မၾကာမီက်င္းပျပဳလုပ္မဲ့ တတိယအႀကိမ္(၂၁) ရာစုပင္လံုညီလာခံႀကီးကို အေလးနက္ေထာက္ခံ ႀကိဳဆုိတဲ့အေနနဲ႔ ခ၀ဲျခံမ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ား (Wheel Chair) ရထားျဖင့္လာမဲ့ မတ္လ(၁၆)ရက္မွ ဧၿပီလ(၄)ရက္အထိ တနလၤာရီတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း (၂၂) ၿမိဳ႔ ၊ခရီးမိုင္အားျဖစ္ (၈၅၀) ေက်ာ္ကို ဒုတိယႀကိမ္ေျမာက္ျဖင့္ လွည့္လည္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
အဆိုပါခရီးစဥ္တစ္ခုလံုးကို (၂၅)ရက္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ညအိပ္ရပ္နားတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြမွာ  အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့ သူေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ျခင္း၊ ကဗ်ာရြတ္ဆိုျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း လမ္းခရီးေတြမွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေထာက္ခံတဲ့  လက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေကာက္ခံရရွိတဲ့ လက္မွတ္ေတြကို တတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္မဲ့ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္မယ့္  ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေပးပို႔သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီခရီးစဥ္ကုိ ဘီတပ္လွည္း (Wheel Chair) ေမာင္းမဲ့ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူ (၁၀) ဦးပါ၀င္မွာျဖစ္ျပီး  ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မဲ့ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သူ (၁၀)ဦး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း တင္ျပမဲ့ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သူ (၂)ဦး၊ အုပ္ခ်ဴပ္ကူညီပံပိုးသူ အေယာက္(၃၀)နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ အႏုပညာရွင္မ်ားလည္း ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ (ဒုတိယအႀကိမ္)အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအႀကိဳလႈပ္ရွားမႈကိုလည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ား (Wheel Chair)ရထားျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားမွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ လွည့္လည္ခဲ့ေသးတယ္လို႔လဲ သိရပါတယ္။
 
 
 
 

Related News