တိုင္းရင္းသားစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသား စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ့ အမည္စာရင္းစတင္ေကာက္ခံေနတယ္လို႔ မတ္လ ၉ရက္က မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအသင္း(MRCCI) ႐ံုးမွာျပဳလုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကသိရပါတယ္။ 
 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက  တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈ ဖိုရမ္ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ရက္ မွ ၁၉ရက္ အထိေနျပည္ေတာ္ မွာက်င္းပခဲ့ျပီး ဒီဖိုရမ္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြအရ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြရဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသား စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI ကဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုဖြဲ႔စည္းနိုင္ဖို႔အတြက္  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအသင္း(UMFCCI)က တိုင္းရင္းသားစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ့ အမည္စာရင္းကို စတင္ေကာက္ယူေနျပီလို႔  UMFCCI က တာ၀န္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။
 
(UMFCCI) အေနနဲ႕ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအစုအဖြဲ႔ ၁၆ ဖြဲ႔နဲ႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (UMFCCI)တို႔က တိုင္းရင္းသားစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္အမည္စာရင္းေတြကို ေကာက္ခံေနတာျဖစ္ၿပီး အမည္ စာရင္းေတြကို မတ္လ၁၄ရက္မွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကို ေပးပို႔သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
 
တိုင္းရင္းသားစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ၿပီဆိုရင္ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမွာျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသား စြန္႔ဦးတီထြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ စည္းလံုးလာဖို႔နဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖို႔ေတြအတြက္ အေထာက္ကူျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 

Related News