၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာျပဳလုပ္သြားမယ့္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအဆင့္ လုပ္သားကၽြမ္းက်င္မႈ ျပိဳင္ပြဲအႀကိဳအတြက္ Myanmar Skills Competition 2018 ျပိဳင္ပြဲက်င္းပသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈ“စံ”သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေရးအဖြဲ႕(NSSA)မွဦးစီးျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွာျပဳလုပ္သြားမယ့္ (၁၂)ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယံအဆင့္ကၽြမ္းက်င္မႈျပိဳင္ပြဲကို အလုပ္အကိုင္ ဧရိယာ(၁၂)မ်ိဳးနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္အကိုင္မ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ား၊ နည္းပညာနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာရပ္မ်ား အား လူထုၾကားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိေစလာရန္နဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈစံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ တန္းတူလိုက္မွီ ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး အာဆီယံအဆင့္ကၽြမ္းက်င္မႈျပိဳင္ပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ အခုလို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
(၁၂)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအဆင့္ကၽြမ္းက်င္မႈျပိဳင္ပြဲ အၾကိဳအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကၽြမ္းက်င္မႈ ျပိဳင္ပြဲကို မတ္လ(၁၇)ရက္မွ ဧျပီလ(၈)ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မေကြးျမိဳ႕ေတြမွာ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ျပီး၊ ျပိဳင္ပြဲမွထူးခၽြန္သူလူငယ္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံကိုေစလႊတ္ ယွဥ္ျပိဳင္ေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္သူမ်ားအေနနဲ႔ အသက္ ၂၂ ေအာက္၊ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္သူ ျဖစ္ရမွာျဖစ္ျပီး၊ ျပိဳင္ပြဲမွာ ရမွတ္(၆၅)ရာခိုင္ႏႈန္းနွင့္ အထက္ရရွိသူမ်ားထဲမွ  ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယရရွိသူမ်ားကို ႊမသစ့ပ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ႏွင့္ ဆုေၾကးေငြမ်ားကိုခ်ီးျမွင့္ေပးသြားျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
Asean Skill Competition မ်ားကို (၁၉၉၅)ခုႏွစ္မွာစတင္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ (၆)ၾကိမ္ေျမာက္ျပိဳင္ပြဲ၊ (၇)ၾကိမ္ေျမာက္ျပိဳင္ပြဲ၊ (၁၀)ၾကိမ္ေျမာက္ျပိဳင္ပြဲ၊ (၁၁)ၾကိမ္ေျမာက္ျပိဳင္ပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး၊ (၁၀)ၾကိမ္ေျမာက္နဲ႔ (၁၁) ၾကိမ္ေျမာက္ျပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ Medallion Of Excellence  ဆုတံဆိပ္မ်ားရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 
 

Related News