နွစ္စဥ္ျဖစ္ပြားတဲ႔မီးေလာင္မႈစာရင္းေတြအရ ေပါ႔ဆမီးေႀကာင္႔ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ႔ အတြက္ အခုနွစ္ေႏြရာသီေနအိမ္ေတြမွာလွ်ပ္စစ္မီးသုးံစြဲမႈသတိရွိဖို႔နဲ႔ မီးကိုအခ်ိန္နဲ႔သံုးစြဲၾကဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္က ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျပီးခဲ႔တဲ႔ (၂၀၁၇)ခုနွစ္ဇန္န၀ါရီလကေနဒီဇင္ဘာလအထိ ျမန္မာတစ္နိင္ငံလုးံမွာ မီးေလာင္မႈ(၁၈၃၂)ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ျပီး အဲဒီမီးေလာင္မႈေတြထဲမွာ ေပါ႔ဆမီးေႀကာင္႔မီးေလာင္မႈ(၆၂၆)ႀကိမ္နဲ႔ အမ်ားဆံုးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုနွစ္(၂၀၁၈)ဇန္န၀ါရီလမွာလည္း တစ္နိင္ငံလုးံမီးေလာင္မႈအႀကိမ္(၁၉၀)ျဖစ္ပြားခဲ႔ျပီး ေပါ႔ဆမီးမွာ(၆၃)ႀကိမ္အထိပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း တစ္နိင္ငံလုးံမီးေလာင္မႈ (၂၁၅)ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေပါ႔ဆမီးမွာ(၆၅)ႀကိမ္အထိပါ၀င္ေနပါတယ္။ ေပါ႔ဆမူေႀကာင္႔မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ မ်ားျပားတာေႀကာင္႔ အခုနွစ္ေႏြရာသီမွာမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္အေနနဲ႔ မီးေဘးလုံျခံဳေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအျပင္တျခားျပည္နယ္နဲ႕တိုင္းအသီးသီးမွာ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲမႈသတိရွိဖို႔နဲ႔ မီးကိုအခ်ိန္နဲ႔သုးံစြဲဖို႕ ညြန္ႀကားခ်က္ေတြထုတ္ျပန္ထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ျပည္သူေတြရဲ႕မီးသုးံစြဲမႈအေျခအေနေတြအျပင္မီးေဘးလုံျခံဳေရးအတြက္ေနအိမ္ေတြမွာထားရွိရမယ္႔ပစၥည္းေတြ စုံလင္မူရွိမရွိကိုလည္းစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္မွာလည္း ေပါ႔ဆမီးေၾကာင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈမျဖစ္ပြားေစဖို႔ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ညြန္ႀကားခ်က္အတိုင္းေရအိတ္၊သဲအိတ္ထားရွိတာေတြမီးခ်ိတ္မးီကပ္ေတြနဲ႔ မီးသုးံစြဲခ်ိန္ကိုေန႔လည္(၁၂)နာရီအထိ၊ ညဘက္ေတြမွာည(၉)နာရီအထိသာ မီးသုးံစြဲဖို႔ညြန္ႀကားထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္မီးသတ္ေဆးဗူးေတြထားရွိဖို႔နဲ႔အိမ္ေတြမွာ ပ်က္စီးေနတဲ႔၀ါယာႀကိဳးေတြကိုလဲလွယ္ဖို႔ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကညြန္ႀကားထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္အေနနဲ႔မီးေဘးလုံျခံဳေရးအတြက္ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွာလည္းတစ္အိမ္တစ္တက္ဆင္းလိုက္လံစစ္ေဆးေပးေနတယ္လို႕လည္းသိရပါတယ္။ အဲဒီလိုစစ္ေဆးတဲ႔အခါမွာသေႏၶမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္(၅)ဦး၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္တပ္စုတစ္စုခန္႔၊ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး မီးေဘးအႏ္ၱရယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္စစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News