ယခုႏွစ္မဟာသႀကၤန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္မွာ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင္႔ အတြက္တင္ျပလာပါက ခြင့္ျပဳသြားမွာ ျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ႔တည္ေဆာက္မဲ႔မ႑ပ္အေရအတြက္ကုိ မသိရေသးဘူးလုိ႔ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိရပါတယ္။ေနျပည္ေတာ္မဟာသၾကၤန္အတြက္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင္႔ကုိ ယခု မတ္လ(၁၂)ရက္က စတင္တင္ျပခြင့္ၿပဳထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေရႊဧည္႔သည္ဟုိတယ္ေရွ႕မွာအလ်ားေပ(၂၀၀)ရွိတဲ႔ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင္႔အတြက္ တင္ျပထားတာရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ယခင္နွစ္သၾကၤန္တုန္းကေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိတဲ႔ နာမည္ၾကီးမ႑ပ္အခ်ိဳ႕လည္း ယခုနွစ္မွာတည္ေဆာက္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ယခင္နွစ္ေတြကတည္ေဆာက္ခဲ႔တဲ႔ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႔နယ္နဲ႔အျခား ျမိဳ႕နယ္ေတြက မ႑ပ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ယခုနွစ္မွာထပ္မံျပဳလုပ္နုိင္ဖုိ႔တင္ျပသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မဟာသၾကၤန္အတြက္ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္ကုိလည္းေဆာက္လုပ္သြားမယ္လုိ႔သိရၿပီး အဲဒီျမိဳ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္မွာ ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ ရခုိင္ရုိးရာေရကစားမ႑ပ္တစ္ခုကုိ လည္းထည္႔သြင္းသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ရခုိင္ရုိးရာ ေရကစားမ႑ပ္ကုိ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ တာဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာရခုိင္လူမ်ိဳးေတြအမ်ားအျပားရွိျပီး ျမန္မာ့ရုိးရာသၾကၤန္နဲ႔တုိက္ဆုိင္ေနတာေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔ ထည့္သြင္းဖုိ႔ စီစဥ္ခဲ႔တာလုိ႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News