ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကို ေခတ္မီလက္နက္ေတြကြ်မ္းက်င္စြာကိုင္တြယ္အသုံးျပဳ၊ ပစ္ခတ္ေရး သင္တန္းကို ဒီႏွစ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သင္တန္း ဆင္းပြဲကို တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွာ မတ္လ(၁၆)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီသင္တန္းကို အမွတ္(၁)စစ္အေျခခံ ေလ့က်င့္ေရးတပ္(မင္းကုန္း)မွာ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္တဲ့သင္တန္းမွာ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက နည္းျပေတြ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဒီသင္တန္းမွာတဆင့္ ျပန္လည္သင္ၾကားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသင္တန္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၃)ရက္က ဖြင့္ပြဲဲျပဳလုပ္ကာ တိုင္းတပ္ဖြဲ႕၀င္(၁၅၀)ကို တတ္ေရာက္ သင္ၾကားေစခဲ့ တာျဖစ္ၿပီး ေခတ္မီလက္နက္ေတြကိုကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳနိုင္ေအာင္ သင္းၾကား ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္တာေတြကိုလည္း အမွတ္(၁)စစ္အေျခခံ ေလ့က်င့္ေရးတပ္(မင္းကုန္း)မွာ သြားေရာက္ေလ့က်င့္ခဲ့တယ္လို႕လည္းသိရပါတယ္။ ဒီလိုဆင့္ပြားသင္တန္းေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ဒီသင္တန္းမွာ ေခတ္မီလက္နက္ေတြျဖစ္တဲ့ BA63/BA64/BA72/BA94/MA13 ကၽြမ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႕ျဖဳတ္ျခင္း၊ တပ္ျခင္း၊ တိုက္ခၽြတ္ျခင္းနဲ႕ စနစ္တက်ထားသို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႕ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News