လမ္းအသုံးျပဳသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလုံၿခံဳေရး၊ ယာဥ္ေမာင္းအခ်င္းခ်င္း၊ ကူညီေရး ညိႇႏႈိင္းေဖာ္ ေဆာင္ေပးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ(၁၇)ရက္က ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီစားေသာက္ဆိုင္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္အခုေဆြးေႏြးပြဲကို Hot Gear မွ ဦးစီးက်င္းပတာ ျဖစ္ၿပီး လမ္းအသုံးျပဳသူအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ႀကဳံေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ အမိ်ဳးသမီးကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ေမာင္းသူ၊ အငွားယာဥ္ေမာင္းသူ၊ ဘတ္စကားစီနင္းသူအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်ႀကဳံေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္နည္းလမ္းအေၾကာင္းအရာေတြကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ တကၠစီ စီးနင္းသူ အမ်ိဳးသမီးေတြ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈ၊ ဘတ္စ္ကားစီးနင္းသူ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လုယက္ခံရမႈေတြ၊  အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးေတြကို သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြက ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္အခ်က္ေတြကို အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲမွာ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုဒီေဆြးေႏြးပြဲကေနရရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာေတြကို ေပးပို႔ျပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လမ္းအသုံးျပဳသူအမ်ိဳးသမီးေတြ လုံၿခဳံေရးအတြက္ အခုလိုေဆြးေႏြးပြဲေတြကို နယ္ပယ္အသီးသီးက  ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ထပ္မံျပဳလုပ္သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News