အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားခ်ီးျမွင့္ပြဲကို မတ္လ(၁၈)ရက္က လမ္းမေတာ္ ျမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီရံုးခ်ဳပ္မွာ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအင္ဂ်င္နီယာမ်ားရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ က်င့္၀တ္မ်ားနဲ႔ အရည္အေသြးမ်ားကို ပုိမိုျမင့္မားလာေစဖို႔ ရည္ရြယ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔စည္းမ်ားမွ  ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြအေပၚ အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ အလွဴေငြမ်ားကိုေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုလို အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ပြဲနဲ႔အတူ အာဆီယံအျပန္အလွန္ အသိမွတ္ျပဳေရး အစီအစဥ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီရံုးမွ  မွတ္ပံုတင္ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္လက္မွတ္မ်ားရရွိထားတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာအေယာက္(၈၀)ကို Asean Chartered Professional Engineer မ်ားအျဖစ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မွတ္ပံုတင္ကန္႔သတ္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္လက္မွတ္ရရွိသူ(၄)ဦးတို႔ကို အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားနဲ႔ ကုမၸဏီအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္A/B ႏွင့္ E ရရွိတဲ့ ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၁၆)ရက္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး၊ အာဆီယံေဒသအတြင္း၊ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အတြက္ သတၱမအႀကိမ္ အာဆီယံပဋိညာဥ္ခံ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္လက္မွတ္၊ တတိယအၾကိမ္မွတ္ပံုတင္ကန္႔သတ္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္လက္မွတ္နဲ႔ စတုတၳအႀကိမ္ကုမၸဏီအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကို ထပ္မံေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News