ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္ ျမန္မာ-ၾသစေၾတးလ် ႏွစ္ႏိုင္ငံေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံရံုးရဲ႕သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရိွရပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၾသစေၾတးလ်ဓနသဟာယ ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဲလ္ကြန္တန္ဘဲလ္က ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုပြဲ အခမ္းအနားကို မတ္လ(၁၉)ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ကင္ဘာရာၿမိဳ႕ရွိ ၾသစေတးလ်ဓနသဟာယႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္၀င္း အတြင္း က်င္းပပါတယ္။

ေရွးဦးစြာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၾသစေၾတးလ် ဓနသဟာယႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဲလ္ကြန္တန္ဘဲလ္က ခရီးဦးႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၿပီးဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕က အေျမာက္(၁၉)ခ်က္ပစ္ေဖာက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုပါတယ္။ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ဂုဏ္ျပဳ တပ္ဖြဲ႕၏ အေလးျပဳျခင္းကို ခံယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ကို စစ္ေဆးကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ႏွစ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အျပန္အလွန္မိတ္ဆက္ေပးၾကပါတယ္။ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္သည္ ဧည့္သည္ေတာ္ မွတ္တမ္းစာအုပ္ တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိ္ၢလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဲလ္ကြန္တန္ဘဲလ္ တို႔ဟာၾသစေၾတးလ် ဓနသဟာယႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ရိွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဧည့္ခန္းမ၌ သီးသန္႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ႀကပါတယ္။

ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ဓနသဟာယႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တို႔ဟာလႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမ၌ ျမန္မာ-ၾသစေၾတးလ်ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေတြ႔ဆံုၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ညေနပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္Albert Hall၌ ၾသစေၾတးလ် ဓနသဟာယႏိုင္ငံ၌ ေရာက္ရိွေနၾကသည့္ ျမန္မာအသိုက္အ၀န္းႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏီွးစြာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ကာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာကိစ္ၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ပါ၀င္ကူညီပံ့ပိုးေရး မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ထံသို႔ ၾသစေၾတးလ်ဓနသဟာယႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံမတ္ႀကီး ဦးသာေအာင္ညြန္႔က ၾသစေၾတးလ်ဓနသဟာယႏိုင္ငံရိွ ျမန္မာအသိုက္အ၀န္းမွ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရးအတြက္ လွဴဒါန္းသည့္အလွဴေငြမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါတယ္။

 

 

Related News