ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတရားခံေတြရဲ႕ လက္ပုံစံႏွိပ္ယူနည္းမြမ္းမံသင္တန္းကို ရန္ကုန္ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဒီႏွစ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္အျဖစ္ အမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၈)ကို မတ္လ(၁၉)ရက္က စတင္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးမွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။တရားခံေတြကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ထားတာမရွိတာေတြ၊ မွတ္တမ္းတင္ထားေပမယ့္ နည္းလမ္းမွန္ကန္ ေအာင္မွတ္တမ္းရယူထားမႈ မရွိတာေတြေၾကာင့္အမွန္တကယ္ ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းရွိတဲ့ သူေတြကို ထိေရာက္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ  အခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာေတြ ေတြ႔ရတယ္လို႕ သင္တန္းဖြင့္ပြဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္၀င္းနိုင္က ေျပာၾကားပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ လက္ပုံစံေတြကို စခန္းအသီးသီးက  စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ ထားရွိျပီး မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ လက္ပုံစံစာခ်ပ္ေတြကို မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီ မပ်က္မကြက္ေပးပို႕ၾကဖို႔လည္းေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြ အေပၚကို တရားရုံမွာ ထိေရာက္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ေတြရရွိဖို႕ အမႈတြဲေတြနဲ႕ပူးတြဲတင္ျပရျပီး  ဒီမွတ္တမ္းေတြဟာ အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လက္ပုံစံႏွိပ္ယူနည္းကေတာ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ေတြရဲ႕ လက္ပုံစံေတြကို ရဲစခန္းအသီးသီးက ရိုက္ႏွိပ္ျပီး လက္ပုံစံစာခ်ပ္မ်ားရယူကာ မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕ကို ေပးပို႕ေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသင္တန္းမွာ သင္တန္းသားအရာရွိ(၄၄)ဦးကို (၁)ပတ္တာ သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ျပီးတဲ့တရားခံေတြရဲ႕ လက္ပုံစံေတြကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထား နိုင္ဖို႔ လိုအပ္လို႕ ဒီသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ပုံစံစာခ်ပ္ေတြရိုက္ယူရတဲ့  မႈခင္းမွတ္တမ္းတာ၀န္ခံအားလုံးအပါအ၀င္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ (၁၂၀)ကို သင္ၾကားေပးၿပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ျပီးစီးတဲ့ မႈခင္းမွတ္တမ္းတာ၀န္ခံ သင္တန္းသားေတြကတဆင့္ စခန္းကတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကိုလည္း ဆင့္ပြားသင္ၾကားေပးသြားမွာ ၿဖစ္တယ္ယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News