ရန္ကုန္ဘတ္(စ္)ကားအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ(YBPC)အေနနဲ႕  ေထာက္ၾကန္႕မွာ ခရီးသည္မ်ားနားေနရန္ႏွင့္ ခရီးေ၀းကလာတဲ့ယာဥ္ေတြရပ္နားႏိုင္ေအာင္ ကားဂိတ္ကို တည္ေဆာက္ေပးမွာ ျဖစ္ျပီး ဒီကားဂိတ္ကေနတစ္ဆင့္YBS(၃၇)နဲ႕ ၿမိဳ႕ထဲကို တိုက္႐ိုက္သြားႏိုင္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးတာ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ အခုတည္ေဆာက္မယ့္(Bus Terminal)လို႔ေခၚတဲ့  ကားဂိတ္မွာ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်တာ ေတြအျပင္ ခရီးသြားျပည္သူေတြ ကားေစာင့္ဆိုင္းေနရာမွာ ပ်င္းရိျခင္းမရွိေစဖို႕အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာBus Terminal တည္ေဆာက္ဖို႔လက္ရွိမွာတင္ဒါေရြးခ်ယ္ျပီးျဖစ္သလို တစ္ၿပိဳင္နက္ ဘစ္(စ)ကား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစင္တာ  (Car Service Center ) တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္လည္း တင္ဒါေခၚယူ လွ်က္ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။အခုတည္ေဆာက္မယ့္ Bus Terminalကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီကတင္ဒါရရွိထားတယ္လို႔ သိရျပီး မၾကာမီမွာတည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္းCar Service Center တည္ေဆာက္ဖို႕ အတြက္လည္း တင္ဒါေခၚယူမႈေတြျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ကားအေျမာက္ အမ်ား ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ေနရာႏွင့္ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာခၽြတ္ယြင္းပါက ခ်က္ခ်င္းျပင္ဆင္ျပန္လည္ ေျပးဆြဲႏိုင္တဲ့ အထိ ကားျပဳျပင္ေပးနိုင္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳး မရွိတာေၾကာင့္ တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ (YBPC) ကုမၸဏီအေနနဲ႕Bus TerminaleJY Car Service Centerကို ေထာက္ၾကန္႕နဲ႕ဒဂံုမွာရွိတဲ့ (YBPC)ပိုင္ ေျမေနရာေတြမွာ တည္ေဆာက္သြားမွာလို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News