ျမန္မာႏိုင္ငံမိုးေလ၀သဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ နဲ႔ သတိေပးခ်က္ ေတြထုတ္ျပန္ေပး ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မႏၱေလး မိုးေလ၀သေရဒါစခန္းကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေၾကးနီကန္ရြာမွာ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ မႏၱေလး မိုးေလ၀သ ေရဒါစခန္း မွာ (၅၅)မီတာအျမင့္ရွိၿပီး မိုင္ (၂၅၀) ၊ကီလိုမီတာ ၉၄၅၀) အထိ တိုင္းတာႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီ ေရဒါ စခန္းမွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ စတဲ့ ျပည္နယ္ နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို လႊမ္းၿခံဳထားတဲ့ အေနအထားရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

မႏၱေလးမိုးေလ၀သ ေရဒါစခန္းမွာ ၀န္ထမ္း အင္အား(၁၃)ဦးနဲ႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေရဒါတိုင္းထြာခ်က္မ်ားကို ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး စနစ္ အသုံးျပဳၿပီး အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းေရးဌာနကို ပို႔ေဆာင္ေပးေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္ၿပီး ေရဒါ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၊တိမ္ပုံဖမ္းစက္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ၿပီးမွ မိုးေလ၀သသတင္းကို ထုတ္ျပန္တာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆိုးရြားတဲ့ မိုးေလ၀သအေျခအေနမ်ား ေစာင့္ၾကည္႔စနစ္ထူေတာင္မႈစီမံကိန္းကို ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ(JICAဂ်ိဳက္ကာ)နဲ႔ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လမွာ MOU လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီသေဘာတူညီခ်က္အရ Doppler(ေဒါ့ပလာ) အမ်ိဳးအစားေရဒါ (၃)လုံးကို ေက်ာက္ျဖဴေရဒါစခန္း၊ ရန္ကုန္ေရဒါစခန္းနဲ႔ မႏၱေလး ေရဒါစခန္း တို႔မွာ တပ္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီး အလိုအေလ်ာက္ မိုးေလ၀သတိုင္းတာေရးကိရိယာ အလုံး(၃၀) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖန္႔က်က္ တပ္ဆင္ေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။၂၀၀၈ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္က မိုးေလ၀သ အေျခအေနကို ခန္႔မွန္းရာမွာ အိႏၵိယ မွ ေပးပို႔တဲ့ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ႀကည္႔ၿပီးခန္႔မွန္းခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို မိုးေလ၀သေရဒါစခန္းေတြ ရွိလာတာေၾကာင့္ ယခင္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားထက္ ယခု မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားက ပိုမိုမွန္ကန္လာၿပီး တိုးတက္လာတယ္လို႔ မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာန၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္မိုးဦးက ေျပာပါတယ္။မိုးေလ၀သ ေရဒါစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာမွာ ေရဒါ (၃)လုံး နဲ႔ အလိုအေလ်ာက္ မိုးေလ၀သ တိုင္းတာေရးကိရိယာ အလုံး(၃၀) ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက လွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၀.၇၂) သန္း ၀န္းက်င္ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News