မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ေျခာက္ေသြးေသာက္ေက်းရြာမွာ ေပ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ အရွည္ရွိတဲ့ ကြန္ကရစ္လမ္း သစ္ဖြင့္ပြဲကုိ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။  အခုဖြင့္လွစ္တဲ့ ေက်းရြာ ကြန္ကရစ္လမ္းကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (VDP) အတြက္ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးျပီး ေက်းရြာလူထုထည့္ဝင္ေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀ ျဖင့္ ေဖာက္လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို  ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္ ေဖာက္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္  ေက်းရြာေတြမွာ ကုန္ထုတ္လမ္း ေတြျဖစ္လာျပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးပါ အဆင္ေျပလြယ္ကူလာေစဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (VDP) ကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးက ေက်းရြာေပါင္း ၁၇၂ ရြာမွာ ေရေပးေရးလုပ္ငန္း၊ မီးလင္းေရးလုပ္ငန္း နဲ႔ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းေတြကို ယခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ေက်းရြာေပါင္း ၄၈၀၀ ရွိၿပီး ေက်းလက္ ေနျပည္သူေတြရဲ့ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္ း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း၊ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း၊ ေက်းရြာဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ အခု ဖြင့္လွစ္တဲ့ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ေျခာက္ေသြးေသာက္ ေက်းရြာကြန္ကရစ္လမ္းသစ္ ၇ လမ္းမွာ လမ္းအက်ယ္ ၁၄ ေပ၊ ထုထည္ ၆ လက္မ နွင့္ ေပေပါင္း ၄၂၀၀ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမရပူရ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျခာက္ေသြးေသာက္ေက်းရြာမွာ အိမ္ေထာင္စု နွစ္ရာေက်ာ္၊ လူဦးေရ ရွစ္ရာေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔သိရျပီး  အရင္က မုိးရာသီမွာေတာ့ သြားလာမႈခက္ခဲ ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၃၂၀ က ေက်းရြာေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္မွာ  စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲေပါင္း ၂၀၀၀ နီးပါး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ မႏၱေလးသတင္းအဖြဲ႕က ေပးပို႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

Related News