ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ (၃၄)လမ္း အလယ္ဘေလာက္မွာရႈပ္ေထြးေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ၾကိဳးေတြကုိ ဇြန္လ(၁၀)ရက္မနက္ပိုင္းမွာ စတင္ရွင္းလင္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ (၃၄)လမ္းမွာရိွတဲ့   ရႈပ္ေထြး service ၾကိဳး (67) ၾကိဳးကို ပထမအၾကိမ္ရွင္းလင္းမႈစတင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ျပီး (2018) ခုႏွစ္ကုန္ အထိေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ရွင္းလင္းတာက မိုးတြင္းကာလ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္မျဖစ္ပြား ေစရန္ ၊ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ  မီးအား အျပည့္ရရိွနိုင္ေစရန္၊ ဗို႕အားမက်ဆင္းေစရန္စတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ ့အခုလို ရႈပ္ေထြးလွ်ပ္စစ္ၾကိဳးေတြ ကိုရွင္းလင္းတာျဖစ္ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန၊ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက  မိုးတြင္းကာလမွာ ျပည္သူေတြလွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီး လွွ်ပ္စစ္ဓာတ္ၾကိဳးအသစ္လဲလွယ္ေပးျခင္းနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားၾကိဳးနဲ႔ မလြတ္ကင္းတဲ႔ သစ္ပင္ေတြကို္ လိုက္လံ ခုတ္လွဲမႈေတြလည္း ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလို ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္အတြင္းက ရႈပ္ေထြးေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားၾကိဳးေတြရွင္းလင္းေနမႈ အေပၚျပည္သူေတြက အခုလို ေျပာပါတယ္။ 

အခုလို ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္အတြင္းက ရႈပ္ေထြးလွ်ပ္စစ္ၾကိဳးရွင္းလင္းတာေတြကို ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာျဖစ္ျပီး  မိုးရာသီကာလမွာ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးက လွ်ပ္စစ္ရံုးမွလွ်ပ္စစ္ဥကၠ႒၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အပါအ၀င္ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ရံုးကတာ၀န္ရိွသူေတြက ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News