ကၽြဲ၊ ႏြားအရွင္ေတြကုိ ျပည္ပတင္ပုိ႔ဖုိ႔လုပ္ငန္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔ခ်ိန္ကေန (၆)လတာကာလအတြင္း ကၽြဲႏြားအေကာင္ေရ(၅၆၇၉၃)ေကာင္ကုိ တင္ပုိ႔ခဲ႔တယ္လုိ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင္႔ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာနက သိရပါတယ္။ ကၽြဲ၊ ႏြားအရွင္ေတြကုိ ျပည္ပတင္ပုိ႕နုိင္ဖုိ႔ရာအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၇ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ စတင္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ျပီးခဲ႔တဲ့ (၂၀၁၈)ေမလအထိ(၆)လတာကာလအတြင္း ျပည္ပတင္ပုိ႕ခဲ႔တဲ႔ ကၽြဲအေရအတြက္ (၆၇၇၁)ေကာင္နဲ႔ ႏြားအေရအတြက္(၅၀၀၂၂)ေကာင္ရွိခဲ႔တယ္လုိ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးနွင္႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာနက ဒုတိယ၀န္ၾကီးဦးလွေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

ကၽြဲႏြားေတြကုိျပည္ပသုိ႔ တရား၀င္တင္ပုိ႔ခြင့္ျပဳခဲ႔ျပီး ျပည္တြင္းတြင္ ခုိင္းကၽြဲ၊ ႏြားျပတ္လပ္မႈမရွိေစေရးနွင္႔ ျပည္တြင္းႏြားေမြးျမဴေရးစဥ္ဆက္မျပတ္ေစရန္အတြက္ မည္ကဲ႔သုိ႕ စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရွိလုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဇြန္လ(၁၁)ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမွာ မင္းလွမဲဆႏၵနယ္က ေဒါက္တာဦးသန္းေအာင္စိုးက ေမးျမန္းခဲ႔တာပါ။ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ႔တဲ႔ ေဒါက္တာဦးသန္းေအာင္စိုးက ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ စက္မႈလယ္ယာကုိ အျပည္႔အ၀ မကူးေျပာင္းနုိင္ေသးတဲ႔အခ်ိန္မွာ ခုိင္းကၽြဲႏြားေတြ ျပတ္လပ္သြားမွာစုိးတဲ႔အတြက္ ယခုေမးခြန္းကုိေမးျမန္းခဲ႔တာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ကၽြဲႏြားေတြကုိျပည္ပတင္ပုိ႕ရာမွာ ခြင္႔ျပဳအေကာင္ေရကုိသာတစ္ၾကိမ္ထဲသယ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳျပီး အသက္(၅)နွစ္နွင့္အထက္ ကၽြဲႏြားမ်ားကုိသာျပည္ပတင္ပုိ႕ခြင္႔ျပဳကာ ႏြားထီးျဖစ္ပါက သင္းကြပ္ျပီးႏြားထီးမ်ားသာခြင့္ျပဳတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News