ဒစ္ဂ်ယ္တယ္ နည္းပညာအသံုးျပဳျပီး သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ စာအုပ္ေတြ ရွာေဖြဖတ္ရႈႏိုင္မယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းက စာၾကည့္တိုက္ ၁၅၀မွာ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စာအုပ္၊ စာေပပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္းရဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာေဒါက္တာသန္႔ေသာ္ေကာင္းက ေျပာပါတယ္။ 

တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးက စာၾကည့္တုိက္တစ္ခ်ဳိ႕မွာ ဒစ္ဂ်ယ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ထပ္တိုးျဖည့္ေပးထား တာျဖစ္ျပီး ဒီစာၾကည့္တိုက္ေတြမွာ အင္တာနက္တပ္ဆင္ထားကာ ကြန္ပ်ဴတာ၊ တက္ဘလက္စတဲ့ ပစၥည္းေတြ အသုးံျပဳျပီး သတင္းအခ်က္အလက္ရွာတာေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာၾကည့္တိုက္ေတြကို  လူငယ္အမ်ားစုလာေရာက္ေနၾကျပီး ဒီအထဲက ငါးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႕က ေနာက္ဆုးံထြက္ရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို သိခ်င္တာၾကတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားက စာၾကည့္တိုက္ေတြမွာပါ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရရွိေအာင္ လုပ္ေပးထားျပီး စာၾကည့္တိုက္မွဴးေတြကိုလည္း ဝက္ဘ္ဆိုက္နဲ႕ အက္ပလီေကးရွင္း အသံုးျပဳနည္းေတြ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ေျခာက္ႏွစ္ကထက္စာရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိ မိုဘိုင္းသံုးစြဲသူ ရွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင့္ အင္တာနက္ကေန သတင္းအခ်က္အလက္ ရွာေဖြမႈ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ မိုဘုိင္းဖုန္းနဲ႔ တက္ဘလက္ေတြ အသံုးျပဳျပီး စာအုပ္ေတြ ဖတ္ရႈႏိုင္တဲ့ ဝန္ဇင္းအက္ပလီေကးရွင္း ကလည္း တစ္ရက္ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူ တစ္ေသာင္းခန္႕ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုျပန္ၾကားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့စာအုပ္၊စာေပပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္း၊ ေအာ္ရီဒူးျမန္မာနဲ႔ IREX အဖြဲ႕အစည္းတို႔က ၂၀၁၃ တည္းက စာၾကည့္တိုက္ ၅၅ လံုးမွာ စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

Related News