ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးအတြင္းကေန ေျပးဆြဲေပးေနတဲ့ ျမိဳ႕ပတ္ရထားေတြနဲ ့နယ္ေ၀းရထားေတြကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္နဲ႔က စတင္ထိန္းခ်ဳပ္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ျဖိဳးလဲ့ရည္၀င္းက တင္ဆက္ေပးပါမယ္။ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးကို (၁၉၅၄)ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၅)ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး (၁၉၅၀)ခုႏွစ္ကတည္းက ရထားအ၀င္အထြက္လုပ္ငန္းေတြကို လူနဲ႕ အခ်က္ျပစနစ္ကို  အသံုးျပဳလာတာက အခုဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း(၆၈)ႏွစ္ရိွျပီျဖစ္ပါတယ္။

အရင္က ရထားအ၀င္အထြက္ေတြလုပ္ငန္းေတြကိုလူနဲ ့ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး ေမာင္းတံ (၁၄၂)ေခ်ာင္းနဲ ့ျမန္မာ့မီးရထားမွ တာ၀န္ရိွသူ(၅)ေယာက္က  ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။လက္ရိွမွာ လူနဲ႔ အခ်က္ျပစနစ္ အသံုးျပဳလာတာကို ရပ္တန္႕လုိက္ျပီး (2018)ခုႏွစ္ေမလ(၂၇)ရက္က မနက္ပိုင္းကစတင္ျပီး ကြန္ပ်ဴတာစနစ္နဲ ့ စတင္ထိန္းခ်ဳပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာစနစ္နဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္တဲ႔အတြက္ ရထားအ၀င္အထြက္ေတြကို အရင္ကထက္ပုိျပီး အခ်ိန္မွန္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ျပီး လူအင္အားနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာလာတယ္လို႕ေျပာပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္နဲ ့ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA မွ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ထားတာျဖစ္ပါတယ္။အခုလိုကြန္ပ်ဴတာစနစ္နဲ ့ရထားအ၀င္အထြက္ေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစတင္လိုက္တဲ့ေၾကာင့္ ရထားအခ်ိန္မွန္လာႏိုင္တဲ့အျပင္  အခုလိုနည္းစနစ္ပိုင္းတိုးတက္လာတာေၾကာင့္ ပိုအဆင္ေျပလာႏိုင္တယ္လို႔ ရထားစီးနင္းတဲ့ျပည္သူေတြက ေျပာပါတယ္။ကြန္ပ်ဴတာစနစ္နဲ ့ရထားအ၀င္အထြက္ေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ကို (၂၄)နာရီ အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ေနျပီး၀န္ထမ္းအင္အား(၃)ေယာက္နဲ ့လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစတာျဖစ္ပါတယ္။ကြန္ပ်ဴတာနဲ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ကို လာမယ့္ ဇြန္လ(၁၆)ရက္မွာရန္ကုန္ဘူတာၾကီးမွာဖြင့္ပြဲလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News